Reagerer på skittkasting om renhold Fagforbundet reagerer på at Jobo Personutvikling og Miljøserviceledernes Organisasjon har kommet med harde angrep på renholdsstandarden NS-Insta 800 i personlige e-poster til medlemmer og tillitsvalgte sendt via forbundets distribusjonssystem. Tekst: PER FLAKSTAD I e-posten blir Fagforbundets medlemmer presentert for en analyse som ikke levner standarden NS-Insta 800 mye ære. Konklusjonen er at Insta egner seg best til å redusere kvaliteten på renholdet slik at det kan kjøpes billigst mulig. Samtidig presenterer analysen Jobos egenutviklede norm «Innemiljøstandarden» som et alternativ. – Utilbørlig markedsføring – Jeg reagerer kraftig på at en organisasjon som Miljøserviceledernes Organisasjon (MSO) og et firma som Jobo Personutvikling driver markedsføring overfor Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte ved å sende dem personlige eposter via Fagforbundets distribusjonssystem, sier leder i Seksjon samferdsel og teknisk (SST), Stein Guldbrandsen. Også renholdsoperatør og styre- medlem i SST-seksjonen, Unni Myrvold, reagerer på det hun karakte- riserer som skittkasting via forbundets elektroniske postsystem: FORSKJELLIGE SYN: Med NS-Insta 800 fikk renholdsbransjen en felles standard, men ikke alle synes den er god. Jobo personutvikling har laget «Innemiljøstandarden» som selskapet baserer sitt eget renholdskonsept på. styreleder i MSO, Tove Brenna Holmen, som også er medlem i Fagforbundet, sendt et brev til forbundet. Her skriver hun at MSO arbeider for å utvide renholderrollen til miljøservicearbeider som i tillegg til rengjøring driver med bevissthetsvirksomhet, arbeider med smussforebyggende tiltak og med kontrollvirksomhet. MSO er bekymret over arbeidet med å innføre Insta 800 i offentlig sektor: – Fagforbundet har bidratt i arbeidet med å utvikle NS-Insta 800, og anbefaler sine medlemmer og tillitsvalgte å jobbe for at denne offentlige godkjente standarden tas i bruk. Når Jobo og MSO henvender seg direkte til våre medlemmer og ikke til de innkjøpsansvarlige i kommunene, kan det lett tolkes som et forsøk på å sette våre egne medlemmer opp mot forbundets vedtatte holdning. Det er etter min mening utilbørlig markedsføring, sier hun. Vil utvide renholderrollen Etter at Fagforbundet informerte om virksomheten til MSO og Jobo, har Foto: Per Flakstad UTILBØRLIG: Styremedlem i SST-seksjonen, Unni Myrvold, mener Jobo og MSO setter Fagforbundets medlemmer opp mot forbundet. 28 > Fagbladet 1/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM