– Er Insta innført, kan man ikke lenger forsvare en høyere pris med at de offentlige renholderne gjør en bedre jobb. Kvaliteten er sammenlignbar, det vil si at det offentlige nå gjør en like «dårlig» jobb som private til en langt høyere pris. Da er det gitt at offentlige renholdsorganisasjoner taper denne konkurransen, skriver hun. Brenna Holmen understreker at Miljøserviceledernes Organisasjon (MSO) og Jobo Personutvikling er to forskjellige organisasjoner, men at de har et ideologisk samarbeid. – Insta fungerer godt Enhetsleder ved Byggforsk og leder av standardiseringskomiteen for NSInsta 800, Steinar K. Nilsen, er sterkt uenig i påstandene om at Insta er en lavprisstandard. – Jobos gjennomgang er ingen analyse med dokumenterte resultater, men en samling påstander basert på synsing. Jeg kan garantere at NS-Insta 800 er en standard som fungerer og bidrar til individuell frihet for renholderne, og som gir et godt inneklima og et bedre miljø. Dette har vi forskningsbasert dokumentasjon på, og forsvarsbygg mottok miljøprisen Glassbjørnen i 2006 etter at de    > Fagbladet 1/2008 > 29 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2008 fbseksjonSAM