LØFT: Fagforbundet vil jobbe for at frisørene får et generelt lønnsløft i vårens hovedoppgjør. Vil øke frisørlønnen Illustrasjonsfoto: colourbox.com – Lønnsnivået til frisørene er et område vi er nødt til å gjøre noe med i vårens tariffoppgjør, sier leder av Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Tekst: PER FLAKSTAD – En faglært frisør har en topplønn på 240.000 kroner etter ti års jobbing. Dette er ufattelig lavt, spesielt når vi tenker på at de fikk et ganske kraftig løft ved hovedoppgjøret i 2006, sier Stein Guldbrandsen. – Ved forrige oppgjør gikk Fagforbundet ut og hevet fanen for at alle skulle ha en anstendig lønn. Jeg har veldig lyst til å understreke at dette gjelder alle våre yrkesgrupper, også frisører. – Og 240.000 kroner er ikke anstendig, derfor må vi gjøre noe med lønnsnivået deres i dette oppgjøret, legger han til. Skjev statistikk – Et av de store problemene er at frisørbransjen opererer med en lønnsstatistikk som viser at de ansatte tjener opp mot 97–98 prosent av en industriarbeiderlønn. Det vil si at frisørene ikke har krav på noe lavtlønnstillegg, selv om de ligger så lavt som de faktisk gjør. – Statistikken er nok riktig, men resultatet den viser kommer i svært stor grad an på hva som er lagt inn i – Ved oppgjøret i 2006 ble vi enige med arbeidsgiversiden om å gå gjennom statistikken i løpet av tariff- perioden for å få en felles forståelse av den. Det er et skritt i riktig retning, så får vi se hva det kan føre til. Vi skal i alle fall gjøre vårt beste i samarbeid med Frisørenes Fagforening, sier han. Frisørenes Fagforening vokser – Dette er ikke minst viktig fordi vår forening for frisører jobber godt og er i god vekst. For noen år siden hadde den 1100 med- lemmer, nå har den 1800. For Fagforbundet betyr det mye å vise i tariffarbeidet at vi virkelig mener noe med det når vi sier at det er lurt av frisørene å organisere seg hos oss, sier Stein Guldbrandsen. Foto: Per Flakstad den. Det som skjer er at nye, fagutdannede frisører jobber for svært lav lønn en periode. Så forsvinner de ut i for eksempel barselspermisjoner, og kommer tilbake i sterkt reduserte stillinger, kanskje bare noen timer enkelte dager i uka der de betjener sine faste kunder. For dette får de en ganske høy timelønn, og det er den som blir lagt inn i statistikken. – Dermed ser den bra ut, men den sier ikke noe om det egentlige lønnsnivået for frisører, sier Guldbrandsen. Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk. Fagbladet 1/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonSAM