–Måikke blåse bort StatoilHydro fikk nylig 59 millioner kroner for å utvikle en demonstrasjonsvindmølle til havs. Men forskere mener alternativ energi må få bedre rammebetingelser for å utvikle seg og for at selskapene skal bli i Norge. Tekst: PER FLAKSTAD Alternativ energi sto på dagsorden da Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte en todagers energikonferanse før jul. Spesielt ble vindkraft og bølgekraft grundig behandlet. – Tredje kraftæra – Norge er et energiland. På 50- og 60-tallet ble vi store på vannkraft. På 70- og 80-tallet kom oljen. Nå står vi i startgropa for vindkraft. Jeg mener det har potensial til å bli Norges tredje kraftæra, sa professor ved NTNU i Trondheim, Tore M. Undeland. Samtidig beklaget han at norske myndigheter ikke har fulgt opp forskningsarbeidet på vindkraft med større bevilgninger: – Da vi bygget opp vannkraften, gjorde vi det under nasjonal kontroll og med tanke på fellesskapet. Nå er flere vindkraft-selskaper i ferd med å flagge ut, og nylig valgte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk å utsette byggingen av Ytre Vikna vindpark på grunn av dårlig lønnsomhet. – Norge kan bli en viktig eksportør av både ren energi fra vindkraft og av – Jobber med saken Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget sa på konferansen at regjeringen og det rødgrønne flertallet på Stortinget er klar over problemet med for dårlige rammebetingelser for utvikling av alternativ energi, og hun kunne love at det blir jobbet med saken. – I fjorårets budsjett ble det opprettet et grunnfond på ti milliarder kroner, med et varsel om ytterligere 20 mrd i årene som kommer. Avkastningen av dette fondet gjør at vi kan mer enn tredoble satsingen på fornybar energi, sa hun. 32 > Fagbladet 1/2008 Illustrasjon: Solberg Production/StatoilHydro fbaargang2008 fbseksjonSAM