FRAMTIDA: Hywind-prosjektet til StatoilHydro fikk nylig statlig støtte til å bygge en demonstrasjonsmølle for havbasert vindkraft. Energipotensialet for slike anlegg kan være enormt, ifølge forskere. vindkraftteknologi. Men det forutsetter at norske myndigheter gir utviklingsarbeidet bedre rammebetingelser enn i dag, sa Undeland. Penger til demoanlegg Olje- og energiminister Åslaug Haga ønsker at offshore, eller havbasert vindkraft skal bli Norges neste store klimasatsing. En Enova-studie har beregnet potensialet til å være svimlende 14.000 terrawatt per time (TWh). Til sammenlikning ligger den samlede årlige kraftproduksjonen fra vannkraft i Norge på under 120 TWh. Flytende vindkraft ute på dypt hav er på forsknings- og utviklingsstadiet, og ligger fortsatt langt fram i tid. I slutten av oktober i fjor fikk StatoilHydro 59 millioner kroner fra Enova i støtte for å bygge demonstrasjonsanlegget Hywind på 2,3 MW utenfor Karmøy i Rogaland. – Jeg regner med at denne bevilgningen er tilstrekkelig til at Hywind kan sette i drift den første havmølla i verden, sa Haga til Stavanger Aftenblad. Flagger ut Hun har ikke gitt signaler om at flere offshore vindkraftprosjekter kommer til å få støtte. Det har fått et annet norsk selskap, Sway, til å vurdere en demonstrasjonsmølle i utlandet. – Mest sannsynlig blir prototypen plassert utenfor Kvitsøy, eller mellom Karmøy og Utsira. Men det betinger at myndighetene lanserer støtteordninger på nivå med andre land som satser på offshore vindkraft. Ellers blir det utlandet, sier daglig leder Eystein Borgen i Sway til Teknisk Ukeblad. – Selv om offshore vindkraft innebærer mange problemstillinger som må løses, er det noe av det mest spennende som skjer innen ren energi. Norge er et meget gunstig land med    > Fagbladet 1/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonSAM