FOKUS Et «kick» av glede gir energi og arbeidskapasitet – og det styrker nærværet på arbeidsplassen. > NINA AMBLE Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Denne artikkelen handler om hvordan mestring av en arbeidsoppgave kan gi en glede som kan gi god motivasjon i lang tid etterpå. Mestring som kick av glede 36 > Fagbladet 1/2008 Å FÅ TIL TING, løse en arbeidsoppgave en har plundret med, kjenne fremgang etter stillstand eller å ha gjennomført noe en har grudd seg til, er eksempler på utfordringer som plutselig kan utløse et gyllent øyeblikk, det vi som arbeidsforskere klarer å fange som «et kick av glede»! Vi har etter hvert spurt mange arbeidstakere om dette kicket. Arbeidstakere i vanlig produksjonsindustri, i kunnskapsarbeid som reklame, i offentlig og privat tjenesteyting og sist kvinnelig ledere. Alle kjenner kicket. Kicket er et folkelig uttrykk på en mestringsopplevelse. Kicket gir som en av våre flyvertinner sa «fett på nervan» til dårligere dager. Kicket gir energi, arbeidskapasitet og arbeidsglede. Alle elementer som opprettholder motivasjon og styrker nærværet på arbeidsplassen. Mestringsbegrepet brukt på denne måten gir oss muligheten til å fokusere på arbeidsoppgavene og hva som kreves for at de med jevne mellomrom skal ha denne karakteren som utløser kicket. MESTRINGSBEGREPET brukes i dag av flere fagmiljøer. For de som arbeider med rehabilitering og utstøting i arbeidslivet, brukes mestring av arbeid som reduserer stress eller fjerner det helt. Disse responsene, som på engelsk kalles copingstrategier, kan være problemorienterte eller emosjonsorienterte, hvor en rekke forskjellige faktorer kan bidra til å redusere stressnivået. Et annet mestringsbegrep er sentralt i mye av vår egen forskning på Arbeidsforskningsinstituttet. Denne forsknings- «Man lever lenge på en mestringsopplevelse.» og livssituasjon som en opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Mestring er ikke en fysisk ferdighet, men en opplevelse av ro og balanse i følelsesapparatet, en «grunnstemning» som gjør deg forberedt til å møte utfordringer. Av stressforskere knyttes mestring til responser tradisjonen knyttes særlig til Albert Banduras’ teorier om mestringsforventning («selfefficay») og «mastery». VI BRUKER DERFOR ordet mestring om en måte å gjennomføre arbeidsoppgaver på. Hvis en sammenstiller de tre perspektivene fra rehabilitering-utstøting/stress/Afi-tradi- fbaargang2008 fbseksjonSAM