FOKUS sjonen ser en at de to første handler om å håndtere (coping) krav slik at noe negativt reduseres eller bringes i balanse. Vi bruker begrepet i tråd med Bandura, med forbehold om at oppgaven har noe nytt eller ukjent ved seg, gir spenning, hvor løsningen gir varig endring og utløser positiv energi MAN LEVER LENGE på en mestringsopplevelse, sier mange. En rytter formulerte det slik: «Det er bare så artig, i løpet av en hel time med ridning kan det bare være fem minutter hvor du virkelig er på nett med hesten og alt stemmer, men disse fem minuttene lever man på veldig lenge etterpå.» Det spennende med mestringsopplevelsen er at alle arbeidsplasser har denne typen oppgaver, men det krever et blikk for disse mulighetene og at en søker dem. Arbeidssituasjonene som krever noe ekstra ut over rutinemessig bearbeiding. Vi har kalt disse arbeidsoppgavene med potensial for kickopplevelser for «doble situasjoner». Arbeidsoppgavene er doble fordi de har kimen til både suksess og fiasko. Når de mestres, gir det kicket; når det ikke mestres, gir det stress. Derfor blir stress, og det som skaper stress i arbeidet, en viktig ledetråd for å finne arbeidsoppgavene som kan snus til mestringskick. Vår erfaring er at mestring kan trenes, og graden av mestring økes gjennom felles refleksjon nettopp knyttet til disse doble situasjonene. Ikke noe hokuspokus, men det krever organisering og litt tid, eksempelvis to timer hver fjortende dag. Kan to timer hver fjortende dag gjøre en forskjell? Svaret er ja. Fagbladet 1/2008 > 37 Ilustrasjonfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM