DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.no > PENSJONSREFORMEN Hvem kan jeg stole på? Pensjonsreformen er en stor og vanskelig sak. Mange detaljer som vanlige mennesker knapt kan sette seg inn i. Ekspertene strides. Politikerne prater og forklarer. Vi andre, vi som skal leve (eller dø) av resultatet har etter min mening nesten ikke mulighet til å se og forstå hva som kommer til å skje. Derfor spør jeg enkelt og greit: Hvem kan jeg stole på? Selv er jeg ufør. Det har jeg vært i noe over to år. Har ikke på noen måte en dårlig pensjon, som del av kommunale pensjonsordninger. Sånn sett kommer jeg til å klare meg. Men jeg er altså usikker på hvordan det hele vil slå ut for mitt vedkommende. Det samme tror jeg mange andre også lurer på, uansett hvor de nå eller senere får sin pensjon fra. Selv har jeg hørt statsministeren si omtrent som så; ingen skal tape på den nye ordningen. Eventuelle endringer eller justeringer vil ikke slå inn for de som har pensjon nå eller som er født før et visst årstall. Selv er jeg nå 63, og skulle da være sikker nok. Noe av det samme har andre politikere sagt. Senere har jeg hørt eksperter som sier at det er bare tull. De forslag som foreligger vil slå negativt ut også for sånne som meg. Som medlem av både Ap og LO, sjekket jeg hva LOs representant i pensjonsutvalget hadde sagt og ment. Han er på linje med statsministeren i all hovedsak. I mitt eget fagforbund mener ekspertene at LOs mann tar feil. Så tenkte jeg når muligheten bød seg at jeg skulle høre på en ekspert fra en annen organisasjon jeg er medlem av; Norsk Pensjonistforbund. Derfor deltok jeg i desember på et møte hvor det forbundets ekspert orienterte. Han var helt klar. Slike som jeg vil relativt fort gå inn i tapernes rekker med det som er lagt inn i pensjonsreformen. Det vil si det som både Ap og LO sier at jeg ikke skal tape på. Så nå sitter jeg her da og tenker: Hva er sannheten i det budskapet mine egne politikere har kommet med? Har politikerne rett? Har LO rett? Har mitt fagforbunds ekspert rett? Har Norsk Pensjonistforbunds ekspert rett? Kan noen hjelpe meg med dette, hadde det vært fint. Ser gjerne en debatt om dette med deltakelse fra det jeg vil kalle kunnskapsmiljøene! I den forbindelse hadde det også vært bra om noen journalister hadde fått mulighet til å sette seg godt inn i dette temaet. Det gjelder jo mange lesere, lyttere og seere. Ja, også journalistene selv etter hvert vil jeg tro og håpe. Kjell Johansen, Oslo Øst > ORGANISASJON Nærvær og nyttig faglig påfyll En honnør til dere i Fagforbundet Aust-Agder, Seksjon kontor og administrasjon. Som sekretær, ansatt i Grimstad kommune, og som fornøyd medlem – føler jeg virkelig at jeg får noe igjen for medlemskapet. Ofte blir det fokusert på at man må være organisert i forbindelse med hjelp og støtte i en vanskelig arbeidssituasjon ved for eksempel omorganisering, ansettelser, forsikring etc. Men i vår seksjon er det også en betydelig aktiv ledelse – en ledelse som fokuserer på det faglige påfyll – noe vi har og har hatt stor glede og nytte av. Dere har virkelig bevist at Fagforbundet ikke bare er «en kontingent» for eventuell problemløsning. Jeg og mange av oss andre har med glede fått være med på innholdsrike og lærerike kurs gjennom dere – og kursene er gratis! Også gjennom lokalforeningen her i Grimstad er det stadig sosiale og innholdsrike arrangementer som gjør at nærvær til Fagforbundet blir strekt. Dette er god reklame for Fagforbundet og deres tillitsvalgte – og det skal bli en fryd å verve flere medlemmer. En stor takk til dere – seksjonsleder i Aust-Agder og alle i lokalforeningen i Grimstad kommune! Bente Kristofersen, fornøyd medlem > HELTID/DELTID Heltid MÅ bli en rettighet! En av de store utfordringene, spesielt innenfor offentlig sektor, er deltidsproblematikken. Altfor mange, og blant disse i stor grad kvinner og ungdom, er ansatt i små stillinger. Hvem kan leve av, etablere seg med hus og hjem eller fø en familie på en 13,85 prosent helgestilling? Det er ingen rettferdighet i at store grupper av arbeidstakere skal måtte gå på «tå hev» overfor arbeidsgiver mens de venter og håper på å få flest mulig ekstravakter for å spe på husholdningen, eller livsopp-    > Fagbladet 1/2008 > 49 fbaargang2008 fbseksjonSAM