KONTAKT OSS! oss@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Jubilanter ved St. Olav Fagforbundet ved St. Olavs Hospital i Trondheim har hedret medlemmer med utdeling av jubileumsmerker. Markeringen fant sted ved Nova kurs- og konferansesenter. Jubileumsfest Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord hadde i april jubileumsfest for medlemmer med 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Fagforbundet. Evy Anne Hjartland, Hildegunn Vinje, Mary Johansen, Turid Mathisen, Eldbjørg Andersen, Norvald Marthinsen, Solveig Sletten, Arna Langøy, Arve Håkonsen, Liv Lie,Solveig Angel, Marit Nygård, Astrid Breivik, Brit Andersen, Marie Pettersen, Evy Andersen, Vigdis Sund og Anny Jensen i stolen foran. Tekst: Elsa Solvang Merkefest Fagforbundet Eid har hatt merkefest der Anne Johanne Botten fekk gullmerke for 20 år som tillitsvald, både som leiar og for andre verv i styret. Desse fekk 25-årsmerket: (framme frå venstre) Anne Lise Dahlgren, Norunn Dahlgren og Anne Johanne Botn (gullmerke). Bak frå venstre: Ruth Bjørhovde og Birgit Lyng. Marit Rindal, Ruth Nordnes og Anne Lise Lefdalsnes var ikkje til stades. Johanne Ilje og Olga Pavolova sto for vakker song og musikk. Kvelden vart leia av leiar/hovudtillitsvald Marit Lefdal. Tekst: Haldis L Nesbakk Lett å snakke fag De er engasjerte og snakker som regel fag under lunsjen. – Matpausen er betalt, så vi spiser alltid sammen på avdelingen. Og her har vi det så bra at ingen beklager seg over at vi ikke kan gå ut for å innta måltidene, sier hjelpepleier Venche Skifeld ved lindrende avdeling på Bakkane bo- og servicesenter. Hun forteller at det lett blir til at pleierne diskuterer brukernes og pårørendes behov. – Men hvis noen tar fram avisa eller melder seg ut på annen måte, skifter vi tema. For vi har andre rom for faglige samtaler. Sammenliknet med andre avdelinger både i kommune- og spesialisthelsetjenesten har de ansatte på lindrende avdeling både romslig bemanning og høy kompetanse. Det gjenspeiler seg i lavt sjukefravær. Det er klart vi er utsatt for sterke psykiske påkjenninger. Da er det godt at vi har et godt støtteapparat i hverandre. Vi har også samarbeid med palliativt team på sjukehuset, vi har lege og prest knyttet til avdelingen, og pleierne her får ekstern veiledning en gang hver annen uke. Frokost og middag spiser pleierne sammen med beboerne. – Måltidene varierer veldig alt etter hvem som er inne og hvordan formen er. Av og til sitter ansatte og brukere sammen og spiser, HYGGE OG HUMOR: Pleierne og beboerne på lindrende enhet har stor evne til både å le og skape god atmosfære. andre ganger spiser vi en til en. De spiser forresten ikke så mye da, men vi prøver å skape en hyggelig stund med levende lys og god tid til å samtale. Tekst: KARIN E. SVENDSEN > MIN MATPAUSE VENCHE SKIFELD Hjelpepleier på Lindrende avdeling ved Bakkane bo- og servicesenter, Skien kommune Fagbladet 1/2008 > 57 Foto: John Olav Berdahl Foto: Dag Nordsveen fbaargang2008 fbseksjonSAM