J M INNHOLD > Foto: Karin E. Svendsen 8    TEMA: Hvorfor er Terje mest verdt? 14    Nå starter tariffoppgjøret 16    Kampen om AFP 18    Jeg skal skrive igjen 20    Fra forhandlinger til dialog 48    FOTOREPORTASJEN: I begynnelsen... 54    Helsearbeidere uten lønn 62    Usikkert om læreplasser FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Ta et tak for færre slag 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Kampen om valgseieren 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Tull og tøys Med bussen til fjells Pårøyrande får avlastning, og dei som er ramma av demens, får vere i aktivitet. To gonger i veka arbeider dei på landbruksskulen i Vågå, eller dei køyrer ein tur i minibussen. Sidan dagtilbodet starta, er det blitt mange fine turer til fjells eller nedover eit av dalstrøka. 30 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Verre enn på lenge Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza hindrer at livsviktig medisin og utstyr slippes inn til palestinerne. Konflikten mellom Fatah og Hamas bidrar heller ikke til lyse framtidsutsikter. 54 > 2 > Fagbladet 2/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak T Ø L E R K I M E Foto: Nina Hanssen fbaargang2008 fbseksjonHEL