LIKELØNN TEMA – Det er jo tusenkronersspørsmålet. Men når vi ser hva som skjer når mennesker fra andre kulturer kommer flyttende, blir det veldig tydelig at familietradisjonene sitter veldig sterkt i oss. Det holder ikke å flytte til et annet land for å forandre på det. Kulturen virker rett og slett veldig sterkt på oss. Antropologen vil ikke våge seg på noen «oppskrift» på hvordan dette kan endres. – Men de som jobber med å utforme politikken, må på et vis ta høyde for situasjonen slik den er i dag. Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg for å oppnå likelønn. Undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund – Den aller største utfordringen når det gjelder å få til likelønn, er å få endret holdningene til lavlønte yrker og kvinnedominerte grupper, sier Fagforbundets 1. nestleder, Gerd Kristiansen. Et av de viktigste tiltakene for å få til likelønn er ifølge nestlederen å få flere kvinner over i heltidsstillinger. Kristiansen mener at hvis man klarer å avskaffe uønsket deltid, vil det føre til mindre inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. Flere heltidsstillinger er da også et av de viktigste kravene som kom fram under Fagforbundets mange tariffkonferanser i høst. – Med tanke på tariffoppgjøret, vil sykehusene være avgjørende. Her har vi store forskjeller, noe som henger sammen med at det er her vi finner den høytlønte og mannsdominerte legegruppen. Et av Likelønnskommisjonens    > Fagbladet 2/2008 > 11 fbaargang2008 fbseksjonHEL