Fra forhandlinger til dialog 20 > Fagbladet 2/2008 I Halden har det vært tøffe tak mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Nå skal alle parter samarbeide som likeverdige partnere om et bedre tilbud til brukerne og en bedre arbeidshverdag for de ansatte. Tekst: PER FLAKSTAD    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN For mange var det kanskje en overras- kelse at nettopp Østfold-kommunen Halden ønsket å gå inn i et slikt prosjekt. Kommunen har en flere år lang historie som er preget av bitre konflikter med de tillitsvalgte fra spesielt Fagforbundet. De siste årene har Arbeiderpartiet styrt Halden med støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre, men ett år før kommu- nevalget i fjor høst takket Frp for seg, og litt senere gjorde Høyre det samme. Valget ga Ap solid fram- gang i byen. Nå er det roli- gere, hverda- gen for ledelse og tillitsvalgte preges ikke lenger av like knallharde dragkamper og tøffe forhandlinger. Og i fjor begynte kvalitetsprosjektet. Nå skal forhandlinger og dragkamp erstattes med dialog og konsensus, det vil si at alle skal være enige. Det blir en spennende utfordring for alle parter! Samarbeidsavtale Allerede i januar i fjor søkte Halden om å få bli med i kvalitetskommuneprosjektet, og byen var blant de 29 første kommunene som 28. mars ble valgt ut i første pulje. Deretter ble Marie Authen ansatt som prosjektkleder, det ble etablert en styringsgruppe og satt ned prosjektgrupper for de to områdene som skal være med i prosjektet: sykehjemmet og de kommunale barnehagene. Alt dette skjedde før sommerferien. I tillegg ble det laget en samarbeidsavtale mellom de politiske partiene, administrasjonen og fagforeningene som var involvert i prosjektet, det vil si Fagforbundet, Delta (tidligere KFO) og Utdanningsforbundet. – Fått et verktøy Under oppstartkonferansen i august var ordfører Per Kristian Dahl (Ap) fbaargang2008 fbseksjonHEL