Kvalitetskommuneprogrammet Programmet er regjeringens og kommunalministerens visjon om en aktiv og kompetent kommunal sektor som yter gode tjenester til innbyggerne. Det er et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisa- sjonene. Målet for arbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestetilbudet og styrke kommunesektorens omdømme gjennom et samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og ansatte. Fagforbundet har i mange år vært en viktig pådriver i arbeidet med kvalitet i de offentlige tjenestene, og arbeidet ble systematisert i kampanjen «Sammen for kvalitet» som ble lansert i 2004. Metodikken i kvalitetskommuneprogrammet bygger på flere av de viktigste prinsippene i modellkommuneprosjektet som Fagforbundet har sammen med flere enkeltkommuner. I løpet av 2007 er 90 kommuner med i programmet. Pulje 1 ble tatt opp 28. mars, mens pulje to ble klar 17. oktober. Programmet skal gjennomføres i tiden fra 1. januar 2007 og fram til 31. desember 2009. Det er spesielt omsorgssektoren og oppvekstsektoren som skal vektlegges, og samarbeidet må spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak bruke egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam. Alle kommunene som er med i programmet må forplikte seg på konkrete mål for å redusere sykefraværet. synlig stolt over innsatsen så langt: – Gjennom kvalitetskommuneprosjektet har vi fått et verktøy for å omstille oss gjennom samarbeid med de arbeide hardt for å redusere det ytterligere, sa Dahl. – Fellesskap samarbeidet hørtes spennende ut: – Samtidig går vi inn i dette med ulike roller, og trepartssamarbeidet blir kanskje selve prosjektet, sa de. ansatte og deres tillitsvalgte, og målet skal være at innbyggerne merker en forbedring. Dette blir svært spennende. De kommunale oppgavene blir stadig mer omfattende og krevende, samtidig som vi hele tiden må balansere en stram økonomi. Vi har klart å stabilisere sykefraværet i kommunen, til og med å redusere det på flere områder, men vi må fortsatt Rådmann Per Egil Pedersen fulgte opp i samme stil: – Vi leter alltid etter metoder som skal hjelpe oss mot målet om stadig bedre tjenester innenfor den økonomske rammen vi har. Kanskje dette er metoden, sa han. Både enhetsleder Inger Lund Olsen ved Halden sykehjem og enhetsleder for de fem kommunale barnehagene i Halden, Lill Stende, syntes treparts- – Nyttig kunnskap Noen måneder senere møtte Fagbladet igjen Inger Lund Olsen og Lill Stende sammen med medlemmene i de to prosjektgruppene som er satt ned. Det naturlige spørsmålet var: Hvordan går trepartssamarbeidet? – Vi har fått god tid innledningsvis til å snakke om roller og avklare hver-    > Fagbladet 2/2008 > 21 fbaargang2008 fbseksjonHEL