AKTUELT Kreativt 2008 I april samles helsearbeidere for fjerde gang til KreativOmsorg. Denne gang i Kristiansand med besøk til Spesialsykehuset for Rehabilitering. KreativOmsorg 2008 er lagt til Kristiansand, og 9. og 10. april vil 200 deltakere fra hele landet få anledning til å hente inspirasjon til livsglede og godt arbeidsmiljø. Her blir presentert mange kreative tanker og praktiske løsninger som helsearbeidere kan plukke og ta med tilbake til egen arbeidsplass. Rehabilitering og eldreomsorg I løpet av konferansen skal deltakerne besøke Spesialsykehuset for Rehabilitering (SSR) like utenfor Kristiansand sentrum. Friluftsliv i rehabiliteringsarbeidet vil være et hovedtema. Ansatte ved Bråta bo- og aktivitetssenter i Drammen presenterer egen arbeidsplass og egne kreative løsninger. De vil fortelle om sitt eget kultur- og aktivitetstorg, samarbeidet med ungdomsskolen og frivillige, puben, sanserommet TRADISJON: Deltakerne på Kreativ omsorg-konferansene besøker alltid ett eller flere steder med gode tjenestetilbud. Dette bildet er fra et besøk på Huskestua ved Klukstuen omsorgssenter i Hamar i 2005.x Kjempeløft for lærlinger Våler kommune i Østfold øker antall lærlinger fra en til fem i 2008. – Vi har ikke vært flinke nok på dette området tidligere, men nå tar vi altså et skikkelig løft, sier ordfører Kjerstin Wøyen Funderud til Moss Avis. Kommunen har til nå bare hatt en kokkelærling ved sykehjemmet i Kirkebygden. I tillegg til å videreføre denne plassen blir det opprettet fire læreplasser til høsten. Da får tre helsefagarbeidere og en barne- og ungdomsarbeider læreplass i Våler. – Vi gleder oss til å komme i gang til høsten, og jeg tror det vil gi et faglig løft på sykehjemmet, sier ordføreren til lokalavisa.    KAS Ny utdanning innen barsel- og barnepleie I november startet den foreløpig eneste Nokut-godkjente fagskoleutdanningen innen barsel- og barnepleie opp ved Østfold fagskole i Sarpsborg. Ved oppstarttidspunktet var det oversøkning til de 30 plassene, men nå er 26 studenter godt i gang. Studentene har lang og bred erfaring fra helsesektoren, og er autoriserte hjelpeleiere eller tilsvarende. Vi har fått klare signaler fra helseforetakene om at det er akutt behov for slik kompetanse, sier avdelingsleder Aud Larsen ved skolen. Undervisningen er en dag og en kveld per uke og går over to år. Dette er spesielt tilrettelagt for at studentene skal kunne være i jobb samtidig. KAS og mye mer. Fagutviklingssykepleier Marit Økern skal presentere tilbudene for pasienter med lungesjukdom ved Glittreklinikken. Mange muligheter Konferansen vil vise noen av de mange mulighetene for bedre tjenester som allerede er i bruk. Viktige tema blir i år som i fjor videoveiledningsmetoden Marte Meo og Livsglede for eldre. I tillegg kommer Jytte Karlsson og Bente Aasen fra Forbundet Seniordans for å gi et innblikk i en aktivitet som bidrar til både fysisk og psykisk velvære. Deltakerne på KreativOmsorg 2008 vil også få møte Ola Schrøder Røyset, en helt vanlig fjortis – med ti mødre, som hans mor sier. Hilde Schrøder Røyset skal sammen med sønnen fortelle hvordan det kan være å få institusjonen inn i hjemmet. Alle interesserte er velkommen til KreativOmsorg 2008. Medlemmer av Fagforbundet kan søke om yrkesfaglig stipend som gir inntil 50 prosent støtte av egne utgifter. Du kan melde deg på konferansen på kreativomsorg.no. Har du spørsmål om konferansen, kan du ta kontakt med hermann.albert@fagforbundet.no eller erna.hansen@fagforbudnet.no i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Pasientombud i kommunene Regjeringen foreslår å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. – Svært positivt, sier Fagforbundets leder for Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. I praksis betyr forslaget at både brukere og pårørende til brukere som for eksempel ikke er fornøyd med tilbudet fra et kommunalt sykehjem eller andre tjenester, kan klage til et ombud i stedet for til kommunens administrasjon, fylkeslegen eller Helsetilsynet. – Dette blir en stor forbedring for alle som trenger tjenester fra flere nivåer i helsetjenesten og langvarig oppfølging. Over 100.000 mennesker får kommunale pleie- og omsorgstjenester, og disse får nå et ombud som skal være deres talerør overfor kommunene og arbeide for deres interesser og rettssikkerhet, sa statsminister Jens Stoltenberg da forslaget ble presentert. – Vi synes forslaget fra regje- ringen er svært positivt. Dette er helt i tråd med hva Fagforbundet uttalte da saken var ute til høring, sier forbundets leder for Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. Tekst: PER FLAKSTAD RETTELSE Fokus-forfatter i Fagbladet nr. 1/08, Jack Wang, er seksjonsleder i Seksjon helse og sosial i Vestfold og ikke fylkesleder som han feilaktig ble titulert. Vi beklager. Fagbladet 2/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonHEL