Menneske med ein demenssjukdom har mange tap bak seg og treng eit løft. Dagar på eit gardstun eller i fjellet styrker fysiske, sosiale og mentale funksjonar. Eit slikt dagtilbod gjev også dei pårøyrande eit pustehol. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 30 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL