KURS Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag: Praktisk lærerutdanning Vil du lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv? Er du fagarbeider innen et helse- og /eller et sosialfaglig yrke, kan yrkesfaglærerutdanningen i helse- og sosialfag gi deg flere jobbmuligheter. Du kan lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på din yrkeskompetanse. • Dagklasser KUNNSKAPSKURS • Kveldsklasser • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    • Digitalt bibliotek for barnevern Et nytt nasjonalt og digitalt bibliotek er opprettet: Biblioteket for barnevern og familievern. Den nye tjenesten er gratis og åpen hele døgnet. Ved å logge deg inn som ny bruker får du tilgang til ulike fagtidsskrifter, forskningsrapporter og rettskilder. Tjenesten vil også bidra med kunnskap i møte med brukere i barne- og familievernet. Bibliotekets tjenester er tilgjengelig for alle, og trolig spesielt nyttig for fagfolk, interesseorganisasjoner, andre bibliotek og brukere i barne- og familievernet. Du kan også sende spørsmål til en bibliotekar på bibliotek@bufdir.no Det nye biblioteket har nettadresse www.nbbf.no Telefon: 73 57 28 00 Utnytt din fagkompetanse Med denne utdanningen kan du arbeide med yrkesfagopplæring i helse- og sosialfag i skole, ved opplæringskontor og innen opplæring i arbeidslivet. Opplæringen ved høgskolen er samlingsbasert med 8 12 ukesamlinger i året. I løpet av studietiden gjennomføres 12 uker med pedagogisk praksis i skole eller annen opplæringsvirksomhet. I tillegg er det 12 uker med yrkespraksis. Studiet kan tas på deltid eller heltid. Om du vil, kan du senere bygge ut med en mastergrad innenfor fagområdene i studiet. Les om studiet på www.hiak.no/yfhs KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 VIDEREGÅENDE SKOLE    FAGSKOLEUTDANNING • Helse- og sosialfag    • Autismeomsorg • Ambulansearbeider    • Barsel- og barnepleie • Barne- og ungdomsarbeider    • Eldreomsorg • Helsefagarbeider    • Helseadministrasjon • Fotterapeut    • Kreftomsorg • Ortopeditekniker    • Psykisk helsearbeid • Helsesekretær    • Rehabilitering • Tannhelsesekretær    • Spesialpedagogikk • Farmasitekniker    • Veiledning • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri Søknadsskjema og informasjon: MoS 34 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL