KURS BYGG VIDERE PÅ DET DU HAR Grip muligheten. Ta et steg videre. Velg fagskolen Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er en spennende, meningsfull og utviklende utdanning som gir mange karrieremuligheter videre. Utdanningen har som overordnet mål å utdanne høyt reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. HHELSE- og S0SIALFAG Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Helseadministrasjon Rehabilitering Kreftomsorg og lindrende pleie Yrkesfaglig veiledning Barsel og barnepleie Rus- og avhengighetsproblematikk DELTID OG NETTSTØTTET UTDANNING Fagskolen i Gjøvik, telefon 61 14 54 00 Fagskolen i Vestfold, telefon 33 0790 00 Fagskolen Tinius Olsen, telefon 32 86 76 00 Fagskolen i Oslo, telefon 23 46 41 00 Fagskolen Telemark, telefon 35 56 93 50 Østfold Fagskole, telefon 69 97 33 00 Sjekk hvilke linjer den enkelte fagskolen har på: 36 > Fagbladet 2/2008 www.one-stop.no Foto: Runar Nes/Grønli gruppen fbaargang2008 fbseksjonHEL