Turnustil Arbeidsretten Etter flere år med ulovlige turnuser i Kongsberg kan saken ende i Arbeidsretten. Tekst: KARIN SVENDSEN For ett år siden hadde 34 seksjoner i Kongsberg kommune turnuser som ikke kunne godtas av tillitsvalgte. I mars i fjor ga Fagforbundet i Kongsberg arbeidsgiver frist til 1. februar i år for å ordne opp. Hvis ikke arbeidsgiver hadde innført lovlige turnuser ved alle arbeidsplasser i løpet av trekvart år, ville forbundet ta saken til Arbeidsretten. Antall ureglementerte turnuser er blitt betraktelig lavere siden den gang. Men fremdeles er det minst åtte–ti seksjoner uten godkjent turnus. Jobber med saken – Kommunen sier at de er i prosess og ber oss vente til april. Men arbeidsgiver har vært klar over at fristen var 1. februar i lang tid, og det holder ikke å si de jobber med saken, mener Johan Christian Hammer, en av to hovedtillitsvalgte i kommunen. Turnusen ved mange seksjoner har ikke blitt sendt inn til de tillitsvalgte på mange år fordi arbeidsgiver visste at de ikke kunne godkjennes. Høyt sjukefravær Grunnen til bråket om turnusene er ifølge Fagforbundet Kongsberg at kommunen ikke har satt av nok penger til forsvarlig drift av pleie- og omsorgssektoren. – Driften er skjært til beinet. De har ikke penger til god nok bemanning. Underbemanning fører til ulovlige turnuser med blant annet mange korte vakter, sier Hammer, som legger til at pengene renner ut for å dekke opp for høyt sjukefravær. Gjennomsnittlig sjukefravær ligger på mellom 16 og 18 prosent i pleie- og omsorgssektoren. Enkelte seksjoner er oppe i 25 prosent. Det blir selvsagt store arbeidsbelastninger over tid når en firedel av arbeidsstokken jevnt over er borte. I tillegg kommer problemet med å skaffe faglært arbeidskraft. Det er også stor gjennomtrekk mange steder, og kommunen har problemer med å skaffe kvalifisert personale. Resultatet er at få faglærte ofte må følge opp ferske folk. Konsulenter De ansatte mistet overlappingstid og tid til personalmøter etter at kommunen engasjerte konsulentfirmaet Part AS i 2003. Mange har heller ikke hatt medarbeidersamtaler på flere år. Og så ble altså turnussystemet rasert. – Kommunen skulle spare, og de ansatte mistet møtepunkter for utveksling av informasjon og faglig oppdatering. Resultatet er elendige arbeidsforhold og lav kvalitet på tjenestene. Og nå ser det ut som vi må gå rettens vei for at kommunen skal holde seg til lov- og regelverk, sier Hammer. Fagforbundet Kongsberg hadde ved utgangen av januar fremdeles ikke fått turnuslistene fra alle seksjonene i kommunen. LOVSTRIDIG: – Av de turnuslistene vi har fått, er minst åtte fremdeles uakseptable, sier Johan Christian Hammer, hovedtillitsvalgt i Kongsberg kommune. Fagbladet 2/2008 > 37 Foto: Pål Nordseth fbaargang2008 fbseksjonHEL