Sammen for et godt arbeidsmiljø 21 sjukehjem fra hele landet skal delta i et omfattende prosjekt for å finne fram til tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og redusere sjukefraværet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Det kan komme mye godt ut av bråket rundt sjukelønnsordningen og konflikten mellom regjeringen og LO. Arbeidstilsynet skal nå sette i gang og lede et omfattende prosjektarbeid for å finne tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet. Prøveprosjekter skal utarbeides og prøves ut i kjøttbransjen og ved sjukehjem. John Egeli, nestleder i Seksjon helse og sosial (SHS), sitter i Arbeidsgruppa sjukehjem. Gruppa har nylig vedtatt mål og tiltak som skal gjennomføres i 21 sjukehjem over hele landet. Ulike fokus – Vi vil ha fokus på bedre arbeidsmiljø for at arbeidstakerne skal ha en bedre hverdag. Det er ikke alltid sånn at lavt sjukefravær betyr godt arbeidsmiljø, eller omvendt. Fokuset vårt er derfor litt annerledes enn regjeringens, men målet om bedre arbeidsmiljø kan vi likevel enes om, sier Egeli. I løpet av februar vil 21 sjukehjem bli invitert til å delta. Egeli regner med at de aller fleste som får sjansen til å delta, vil være interessert. Attraktivt – Lederne og ansatte vil få mulighet til å arbeide med det de selv blinker ut som et problemområde på sin arbeidsplass, og de vil få muligheter til å delta på konferanser og nettverkssamlinger, > 3-2-1 3 parter innen 2 bransjer skal samarbeide om å nå 1 mål, nemlig bedre arbeidsmiljø. Partene er statlige og kommunale myndigheter, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene innen kjøttbransjen og sjukehjem. 38 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL