Stami og Nav er med Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) skal gjennomføre en nullpunktsundersøkelse våren 2008, altså kartlegge situasjonen før prosjektene starter. De skal i løpet av 2009 sammenlikne de sjukehjemmene som har vært med i prosjektet, med like mange sjukehjem i en kontrollgruppe for å se om tiltakene har hatt noen effekt. Nav skal bidra med informasjon om plikter, rettigheter og muligheter for for eksempel tilrettelegging ved sjukdom og funksjonsnedsettelse. Arbeidstilsynet vil tilby hjelp til den enkelte arbeidsplass for å forebygge skader. Organisering av arbeidet Arbeidstilsynet fikk i fjor i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) å sette i gang og lede et prosjekt for å få ned sjukefraværet. Rådet for Arbeidstilsynet, hvor blant annet LO er representert, utgjør styringsgruppa. Prosjektgruppa består av representanter for både kjøttbransjen og sjukehjemmene. John Egeli fra Fagforbundet sitter her sammen med representanter for Norsk Sykepleierforbund, KS, Oslo kommune og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH). I Arbeidsgruppa sjukehjem sitter John Egeli og Siri Bøgh, rådgiver i SHS. Arbeidsgruppa sjukehjem har vedtatt mål og tiltak som skal gjennomføres ved 21 sjukehjem over hele landet. I løpet av februar vil det være klart hvilke sjukehjem som blir med. Ved utgangen av 2009 skal prosjektgruppa levere en sluttrapport til departementet. Partene vil da presentere en del forslag på tiltak som i løpet av prosjektperioden har skapt et bedre arbeidsmiljø Dame tunika Formsydd Modell 19213 XS 4XL kr. 329,- inkl. mva En ny behagelig serie hvor komfort, design og funksjonalitet går sammen i en behagelig enhet med en kombina- sjon av 48% bomull/48% polyester/ 4% EOL-stretch. Alle modellene i serien er lettstelte og holder form og farge vask etter vask. Bestill den nye katalogen på telefon 57 69 46 00 eller e-post firma@praxis.no. Du kan se alle våre nyheter og hele kolleksjonen av fottøy og arbeidsklær på www.praxis.no Praxis A/S Sjøtun Næringspark · 6899 Balestrand Telefon 57 69 46 00 · Telefax 57 69 46 01 E-post firma@praxis.no · www.praxis.no sier Fagforbundets representant i arbeidsgruppa. Egeli mener det er en stor fordel å være med fordi hvert enkelt sjukehjem får anled- ning til å arbeide med det de selv ser på som utfordringer. – For de ansatte er det også en fordel at arbeidsgiver forplikter seg til å samarbeide med tillitsvalgte og verneombud på arbeidsplassen. Penger kommer Ett problem er at arbeidsgruppa ikke vet hva de kan tilby delta- kerne før etter at revidert nasjonalbudsjett er vedtatt på forsommeren. – Jeg regner med at utgifter til deltakelse på møter vil bli dekket. Forhåpentligvis kan vi også tilby midler som dekker frikjøp av ansatte som skal delta på møter i tilknytning til prosjektet, sier Egeli. John Egeli. Fagbladet 2/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL