STILLINGSMARKEDET Diakonhjemmet Sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for ca. 115 000 innbyggere innen indremedisin, generell kirurgi og psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatriske avdelingene ligger på Vinderen i Oslo og på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmet Sykehus AS er et non-profit aksjeselskap eid av stiftelsen Det Norske Diakonhjem, som er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset selger sine tjenester til staten ved Helse Sør-Øst RHF. Sommervikarer I forbindelse med ferieavviklingen til sommeren søker vi sommervikarer til våre ulike avdelinger ved sykehuset; • Akuttmottaket og Observasjonspost • Intensivenheten • Kirurgisk avdeling • Medisinsk avdeling • Revmatologisk avdeling Les mer om stillingene på www.diakonsyk.no hvor vi har fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema. 100 elever og 20 kommuner SHS Møre og Romsdal har sammen med helse- og sosialavdelingen og utdanningsavdelingen i fylket samt Ålesund og Molde kommuner og Aksjon Helsefagarbeider arrangert en rekrutteringskonferanse. Motivet var å få flest mulig av elevene på VG2 helsearbeiderfag til å søke læreplass i stedet for allmennfaglig påbygging. 100 elever, 14 lærere og representanter fra 20 kommuner deltok på konferansen. KES Gjennombrudd på sjukehjem Fagforbundet har takket ja til en invitasjon fra Den norske lægeforening om å delta i styringsrådet og ressursgruppa for foreningens gjennombruddsprosjekt i sjukehjem. Forbundet vil bidra med inntil 250.000 kroner til gjennomføring av prosjektet, og SHS følger opp arbeidet. Hjelpepleierne Trine Børresen fra Oslo og Gudrun Lundal fra Kristiansand sitter som Fagforbundets representanter i ressursgruppa. Avdelingsleder Signe Hananger fra SHS er Fag- forbundets representant i styringsrådet. Legeforeningens gjennombruddsprosjekt skal bidra til kunnskapsbasert bedring av helse- og omsorgstjenestene for eldre og sjuke på sjukehjem samt bidra til bedre samhandling mellom sjukehus og sjukehjem. Erfaringene viser ifølge styret i SHS at legeforeningens gjennombruddsprosjekter gir unike muligheter til å etablere tverrfaglige læringsnettverk.    KES 40 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL