a l m demenssykes gode hjelper Når hverdagslige gjøremål blir vanskelige, er det ikke alltid like enkelt å vite hvilke hjelpemidler som finnes. Det har Geria, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, gjort noe med. Tekst: MARIANNE MACDONALD Geria har samlet informasjon om ulike hjelpemidler som de har lagt ut på nettet og samlet i en perm som har fått navnet Alma. – Alma skal være for alle: for pårørende, for leger, for studenter, og for de som har fått demensdiagnose og gjerne vil ha hjelpemidler, sier Sidsel Bjørneby i Geria, som var ansvarlig for å utarbeide permen. At permen fikk navnet Alma er ikke tilfeldig. Det er et gammeldags damenavn som passer for brukergruppen, men det er også en forkortelse for «Alzheimermateriell». – Gode hjelpemidler skal fungere som en støtte. De må aldri bli en erstatning for pleie. Hjelpemidlene skal hjelpe de demenssyke til å klare så mye som mulig, så lenge som mulig, og de kan også bidra til velvære, sier Bjørneby Permen består av to deler. Den første delen er praktisk informasjon om vurdering av hvilke behov brukeren har og på hvilket grunnlag hjelpemidlene bør velges. Det gis tips om hva slags oppfølging brukerne bør få når hjelpemidlene har blitt anskaffet, og en samlet oversikt over rettigheter, kontaktinformasjon og nyttig litteratur. Del to inneholder en oversikt over hjelpemidler sortert etter tema. Alle de 17 leverandørene av hjelpemidler blir bedt om å oppdatere informasjonen. Geria tar vare på adressene til alle som skaffer seg permen, og de kontakter kundene når ny utgave er klar. Permen koster 200 kroner for ansatte og pårørende i Oslo. For andre er prisen 300 kroner. 42 > Fagbladet 2/2008 Et utvalg hjelpemidler Mobiltelefon EASY 5 En forenklet mobiltelefon med fem taster. Fem telefonnumre legges inn, og hver tast tilsvarer et av de innlagte numrene. Brukeren kan ikke ringe andre numre eller sende eller motta tekstmeldinger, men telefonen er svært enkel å betjene. Sporingshjelpemiddel med GPS og GSM Liten sender på størrelse med en fyrstikkeske, til hjelp for dem som har lett for å gå seg bort. Senderen har en «panikk-knapp» som sender SMS til opptil fem innlagte telefonnumre – tekstmeldingen inneholder en anmodning om hjelp, og stedet brukeren befinner seg på oppgis. Det er også mulig å spore hvor senderen befinner seg ved å sende en SMS-melding til den. a fbaargang2008 fbseksjonHEL