Foto: Maranne MacDonald Comsys Picturephone Telefonen, som har store taster, kan brukes som en vanlig telefon, eller hver tast kan programmeres med et bestemt nummer. Hver tast kan også forsynes med et bilde, slik at brukeren av telefonen kan trykke på bildet til den vedkommende ønsker å ringe til. Sengevakt Det finnes mange typer sengevakter, som alle har som mål å varsle pårørende eller hjelpere når brukeren går ut av sengen om natten. Noen kan instilles med en forsinkelsestid, slik at pasienten har tid til å gå på toalettet uten at det sendes alarm. Dersom brukeren legger seg tilbake i sengen, avstilles alarmen. I motsatt fall sendes varsel videre. Typiske brukere er demenssyke som vandrer mye, eller pasienter som har dårlig helse. Alarmen kan bidra til at fall eller illebefinnende oppdages raskere. Musikkseng Musikksengen fungerer spesielt fint for de som har nedsatte sansefunksjoner. Lydbølger fordeles jevnt i madrassen, og sengen har regulerbar ryggstøtte, slik at brukeren kan velge mellom å ligge og å sitte. Sengen er fylt med polysterenperler og leveres med forsterker og volumkontroll. Natt- og dagkalenderen En liten elektronisk kalender som i tillegg til dag og dato viser om det er morgen, dag, kveld eller natt. Dette er til hjelp for demenssyke som ikke er sikker på om det er dag eller natt, og det kan forebygge at de for eksempel ringer pårørende eller går ut om natten. ALMA-ENTUSIASTER: Sidsel Bjørnebæk (t.v.) og Ellen Wasserfall. Forglemmegei-kalenderen Kalenderen viser dag og dato på en elektronisk skjerm, og er et nyttig hjelpemiddel for de som kan miste oversikten over hvilken dag det er. Dersom strømmen brytes, kommer likevel riktig dag og dato opp igjen når strømmen på nytt kobles til. Spesialdukker Dukkene er 56 centimeter lange, ganske tunge, og illuderer blikkontakt. Alle ser forskjellige ut og er kledd i moter fra tidligere tider. De er tatt i bruk ved et sykehjem i Oslo med stort hell: Dukkene vekker minner, viser seg å være et godt utgangspunkt for samtaler, og kan også virke beroligende på urolige pasienter. Fagbladet 2/2008 > 43 fbaargang2008 fbseksjonHEL