FOKUS karsykdom. Å øke den fysiske aktiviteten, og det å spise mer frukt og grønnsaker, kan også bidra til å redusere faren for slag, sier forskeren. Faktisk kan folk helt ned i 20-årsalderen få hjerneslag, men det er svært uvanlig. Risikoen øker betydelig med alderen, og slag er noe som oftest rammer eldre mennesker. I Norge er to av tre slagpasienter over 70 år, ifølge helsenytt.no NÅR EN PERSON rammes av TIA, på folkemunne kalt drypp, kan symptomene være flere. Ikke sjelden inntreffer lammelse eller nummenhet i den ene delen av ansiktet, og armen på samme side. Det som skjer ved et TIA er i praksis at blodforsyningen til deler av hjernen blir midlertidig nedsatt. Professor og nevrolog David Russel ved Rikshospitalet har uttalt til Dagens Medisin (24.11.2005) at folk som får et TIA må legges inn med en gang som øyeblikkelig hjelp, på lik linje med pasienter med brystsmerter. Dette kan forhindre minimum tusen hjerneslag årlig. Ifølge Russel har tidligere forskning vist at rundt fem prosent av de som rammes av TIA får hjerneslag i løpet av de første to dagene, og 12 prosent innen 30 dager. Referanser: P.K. Myint, et al. Physical health-related quality of life predicts stroke in the EPIC-Norfolk. Neurology ; 69: 2243 (11. desember 2007) Johann R Selvarajah , et al. Prognosis in patients with transient ischaemic attack (TIA) and minor stroke attending TIA services in the North West of England: The NORTHSTAR Study. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. Publisert første gang; online 22. november 2007 > HJERNESLAG • Slag skyldes ofte et hjerneinfarkt, ved at blodåren går tett eller fordi en blodpropp fra en innsnevret åre plutselig løsner og føres til hjernen. • 12.000–15.000 personer får hjerneslag i Norge årlig. Et nytt slag inntreffer hvert 40. minutt. Cirka 20 prosent av slagpasientene dør, 40 prosent har alvorlige restskader. • Hjerneslag er den hyppigste årsaken til invaliditet, og den tredje hyppigste dødsårsaken i befolkningen. Kilde: Haukeland universitetssykehus > DRYPP/TIA • Transitorisk iskemisk attakk (TIA): Et TIA-anfall (drypp) varer vanligvis i få minutter. Symptomer og tegn på TIA minner om dem vi finner i en tidlig fase av et hjerneslag: • Plutselig svakhet, en unormal følelse, eller lammelse i ansiktet, en arm, et bein – typisk på bare den ene siden av kroppen. Slørete/bablende tale, eller vansker med å forstå andre. Plutselig blindhet i deler av synsfeltet, noen ganger som om en grå eller svart gardin faller ned og dekker feltet. • Svimmelhet, tap av balansen eller tap av koordinasjonsevnen. Du kan ha ett eller flere TIA-anfall, og de tilbakevendende symptomene og tegnene kan være de samme eller nye. Kilde: www.pasienthåndboka.no Fagbladet 2/2008 > 45 Illustrasjon: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonHEL