OSS NY OPPGAVE: – Hovedoppgaven min framover blir å jobbe med den nye felles nettportalen til kommunene i Grenlandsområdet. Det gleder jeg meg virkelig til å gyve løs på, sier Ingrid Eikland. Alle skal bli hørt og sett Hun møter oss med dette store, gode smilet vi alle liker å bli møtt med. Også de som stikker innom servicekontoret i Siljan, er sikkert takknemlig for den velviljen som ligger bak det vennlige uttrykket. Ingrid Eikland har nå full stilling ved servicekontoret hvor hun sammen med to kolleger sluser gjennom alle henvendelser fra de om lag 2500 innbyggerne til kommunens politikere og ansatte. – Det er viktig å skille mellom det vi kan hjelpe med her, og det vi må sende videre til andre folk i kommunen med annen kompetanse, sier hun. – Og uansett hva slags forespørsel folk kommer med, skal de oppleve at de blir hørt og sett. Utfordringen er å gjøre dem fornøyd også når vi ikke kan gi dem det svaret de hadde ønsket seg. Som eksempel nevner Ingrid en telefon hun nettopp har hatt. Det var foreldrene til barna i kommunens barnehage som ønsket å stelle i stand en tilstelning, og trengte stort lokale. – Jeg måtte forklare at de ikke kan være flere enn 150 mennesker der på grunn av regler for brannsikkerhet. Da gjelder det å få problemet presentert på en måte som skaper forståelse for begrensningene. Selv om resultatet av henvendelsen ikke ble som forventet, håper jeg at de som ringer føler seg ivaretatt og møtt på en grei måte. – Mange tror også at et servicekontor yter service på alle områder. En gammel dame ringte for eksempel sist vinter og lurte på om vi kunne komme å måke for henne. Det er egentlig ikke kommunens oppgave, men heldigvis hadde teknisk etat mulighet til å hjelpe et menneske som satt innesnødd. Tekst: KARIN E. SVENDSEN > ARBEIDSGLEDE INGRID EIKLAND Servicemedarbeider Siljan kommune Jubilanter i Horten Fagforbundet Horten avholdt sin årlige markering for sine jubilanter i november. Av de inviterte møtte 11jubilanter med 25 års medlemskap i Fagforbundet og fem jubilanter med 40 års medlemskap i LO. Arrangementet ble feiret på LOsenteret med en god middag og sosialt samvær. Alle jubilantene fikk utdelt merker og roser som symbol på sitt medlemskap. De som ikke kunne komme, har fått tilsendt merkene sine i posten. Seniorlaksen Her kommer et bilde av pensjonistene i Fagforbundet Laksevåg som møtes en gang i måneden. Jeg er veldig stolt av å få lov til å være leder for en alle tiders gjeng. Vi er 34 damer og to menn som er aktive medlemmer i Seniorlaksen. 1. rekke f.v. Emmy Svanvik, Kitty Skreping, Berit Storhaug, Eli Johannesen, Eli Thidemann og leder Liv Walde. Vi gratulerer alle våre trofaste medlemmer. Følgende var til stede: 25-årsjubilantene Randi Helland, Astrid Heggedal, Else Kristine Johansen, Gerd Heggum, Elisabeth Aker Stenvang, Målfrid Karlsen, Anne Kristine Kjær, Sonja Annie Hennø, Odd Bekkevold, Arne Karlsen og Trond Andreassen 40-årsjubilanter: Else Reidun Rørby, Tore Mikalsen, Tore Roy Janitz, Anna Lysvoll og Ola Været Tekst: Vigdis H. Klausen Jenny Knutsen, Edel Vie, Solveig Årvik, Inger Dvergsdal, Marit Kolbeinsen. 3. rekke f.v. Sigrun Paulsen, Inger M. Nilsen, Ragnhild L. Olsen, Grethe Sæle, Rigmor Ingebrigtsen, Bente Nilsen, Kirsten A. Pedersen, Åse Skjelbred, Hjørdis Pedersen, Inger Fosse, Aud Myrvold. 4. rekke f.v. Perly Lihelle, Maud Amundsen, Jan S. Johnsen, Tove Ramstad, Marit Komle, Per Komle, Ruth Lygre og Eva Johannsen. 2. rekke f.v. Agnes Johansen, Tekst: Liv Walde 64 > Fagbladet 2/2008 Foto: Dag Nordsveen fbaargang2008 fbseksjonHEL