I Foto: Nina Hanssen INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Hvorfor er Terje mest verdt? 14    Nå starter tariffoppgjøret 16    Kampen om AFP 18    Jeg skal skrive igjen 20    Fra forhandlinger til dialog 44    FOTOREPORTASJEN: I begynnelsen... 50    Helsearbeidere uten lønn 58    Usikkert om læreplasser FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56    KRONIKK: Kampen om valgseieren 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Tull og tøys Utvidet skoledag Både varm mat, fysisk aktivitet og flere skoletimer står på timeplanen for 3.- og 4.-klassingene ved Vigernes skole i Skedsmo kommune i Akershus. Kommunen deltar i regjeringens forsøksprosjekt for en utvidet skoledag, og har dermed fått økt statlig tilskudd. 32 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Verre enn på lenge Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza hindrer at livsviktig medisin og utstyr slippes inn til palestinerne. Konflikten mellom Fatah og Hamas bidrar heller ikke til lyse framtidsutsikter. 50 > 2 > Fagbladet 2/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak T E M J L M E R K Ø fbaargang2008 fbseksjonKIR