SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Ulovlig flytting Det er ulovlig å omplassere en domkantor når det innebærer degradering eller endring i stillingens grunnpreg, mener Trondheim tingrett. 28 > Krumtapper Fagforbundets medlemmer hadde det travelt før og under åpningen av Stavanger som europeisk kulturby i midten av januar. 30 > Mat og trim Både daglig fysisk utfoldelse og gratis varm mat står på timeplanen for elever ved Vigernes skole i Skedsmo kommune i Akershus. 32 > –Skap mer leseglede Fritidsmiljø under lupen Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen har nedsatt en ekspertgruppe som skal utrede ungdoms mulighet for et positivt fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt. Ekspertgruppen vil arbeide tett sammen med en bredt sammensatt referansegruppe. Fagforbundet deltar i referansegruppen med rådgiver Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Robert Hansen, ungdomsrådgiver i LO sentralt, vil også delta i dette arbeidet, som skal være sluttført i år. Ekspertgruppen skal gjennomgå hva som må til for å legge til rette for ungdoms mulighet for et godt fritidsmiljø der de bor, og hvordan myndighetene og frivillig sektor i samarbeid bedre kan legge til rette for gode fritidsmiljøer. Ekspertgruppen skal også se på om ungdoms mulighet for deltakelse og innflytelse er ivaretatt i norske kommuner og om ungdom i tilstrekkelig grad deltar i lokaldemokratiet. Ekspertgruppen består av professor Halvor Fauske ved Høgskolen i Lillehammer (leder), forsker Guri Mette Vestby ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) og seniorrådgiver Yngve Carlsson i Kommunenesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).    MoS Regjeringen legger 30 millioner på pulten for at skoleelever skal bli flinkere til å lese. – Sats på skolebibliotekene, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet. Regjeringen setter i gang strakstiltak som et nasjonalt krafttak for lesing. Det skjer etter at norske elever ligger under OECDgjennomsnittet både i lesing, matematikk og naturfag. Tiltakene skal i hovedsak rettes mot lærerne som skal få nye kurshefter med tips til bedre leseundervisning. – Jeg synes ikke brosjyrer til lærerne er nok, sier leder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Look to Finland – Finland, som skårer høyt på lesetestene, har satset stort på skolebibliotek og folkebibliotek i alle år. Da internett kom for fullt i bibliotekene, bevilget Norge fem millioner kroner, mens Finland bevilget 50 millioner. Der satses det på leselyst på en helt annen måte enn her, sier Henriksen Aas. Hun ønsker seg oppdaterte skolebibliotek med utdannede folk også her på berget. Sosial utjevning SKKO-lederen mener det er skolen som må sørge for sosial utjevning. – Det nytter ikke for oss å endre foreldre. Vi må endre skolen slik at alle får samme muligheter. Det er skolene som må ha bøkene og pc-ene, og leseferdighet må stimuleres med langsiktige tiltak. Vi må bygge opp kompetansen hos lærere, elevene må bli glad i å lese og få lov til å bruke kunnskapen. Tidlig innsats Tidlig innsats er det som skal til for å stimulere barns leselyst, mener SKKO-lederen, som selv Illustrasjonsfoto: colourbox.com har yrkesfaglig bakgrunn som biblioteksleder. – Barna må møte lesing og språk tidlig. Vi må legge til rette for at de som har lyst til å lese skal få lov til det når nysgjerrigheten for det er der, også i barnehagen. Vi må fokusere på leseopplæring, og ta tak i dem som har problemer tidlig. For problemene går ikke over av seg selv, sier Mette Henriksen Aas til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 2/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR