AKTUELT Foto: Ivar Mølsknes SEIER I TINGRETTEN: Domkantor Oddbjørn Sæbø og hans prosessfullmektig Geir Høin (t.h.) kan glede seg over dommen i Trondheim tingrett. Føre var og etter snar Nytt erfaringshefte skal snu negativ utvikling for ungdom. Barne- og likestillingsdepartementet har gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn støttet ulike tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom, gjengmiljø og kriminalitet. Noen av tiltakene er fortsatt i drift: Gutteprosjektet i Grenland, Uro, Ungdom mot vold og Sisterhood i Oslo. – Det er ønskelig at eksemplene i heftet kan bidra til riktig retning i arbeidet med kriminelle ungdomsgjenger i kommunene, og at relevante instanser kan dra nytte av dette i sitt arbeid. Det er et ønske at kommunene skal lære av de positive erfaringer andre har gjort i sitt arbeid, sier statsråd Manuela Ramin-Osmundsen. Heftet sendes i disse dager til alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre. Følgende prosjekter har blitt lagt inn i ordinær kommunal virksomhet eller resultert i videre prosjekter og forskningsarbeid: Jenteprosjektet på Sagene i Oslo, Mentorprosjektet i Kristiansand og Kvalifiseringsprosjektet i Trondheim. Heftet kan lastes ned fra departementets nettside. MoS Tvangsflytting av domkantor ulovlig Domkantor og fagforbundsmedlem Oddbjørn Sæbø har fortsatt rett til å spille i Nidarosdomen, fastslår Trondheim tingrett. Det var urettmessig av Kirkelig fellesråd i Trondheim å tvangsflytte domkantoren fra Nidarosdomen til Stranda kirke. Arbeidsgiver er dømt til å betale 69.000 kroner i saksomkostninger til Oddbjørn Sæbø, som vant saken fullt ut. – Jeg er glad for at jeg har rett til å komme tilbake til Nidarosdomen. Dommen er klar på at de ikke hadde rett til å forflytte meg, sier domkantor Oddbjørn Sæbø. Tolking av arbeidsavtale Saken dreier seg om tolking av Sæbøs arbeidsavtale som domkantor III, og om arbeidsgivers styringsrett ga Kirkelig Fellesråd rett til å forflytte Sæbø fra Domkirken for å tjenestegjøre i Stranda og Berg kirke. Omplasseringen har bakgrunn i 28 > Fagbladet 2/2008 at Oddbjørn Sæbø for drøyt to år siden offentlig varslet at prosessen for å gjenoppbygge Steinmeyerorgelet ikke har vært tilfredsstillende. Urettmessig degradering Fagforbundsadvokat Geir Høin understreket i retten at pålegget om å skifte arbeidssted var en urettmessig degradering av Sæbø. – En vesentlig del av Sæbøs arbeidsbeskrivelse som kantor III er å holde orgelkonserter i Nidarosdomen på høyt kunstnerisk nivå. En flytting til Stranda innebærer en klar degradering som gjør at Sæbø mister muligheten til å opptre som musiker på høyt nivå, sier Høin. Medhold Tingretten legger i sin domsavsigelse til grunn at styringsretten ikke gir rom for endring som er å anse som degradering eller endring i stillingens grunnpreg. Kirkeverge Kjell Inge Nordgård er skuffet over dommen, men vil råd- føre seg med juridisk ekspertise før arbeidsgiver tar stilling til eventuell anke. – Det er nå viktig at partene besinner seg og at Oddbjørn Sæbø får jobben sin tilbake uten for mye støy, sier advokat Geir Høin. Han er glad for dommen og berømmer også tillitsvalgt Inger Strand som har bistått Sæbø under hele saken. Vilje til samarbeid Domkantor Oddbjørn Sæbø er innstilt på å arbeide i Stranda kirke til ankefristen har gått ut. Han tror arbeidsgiver vil kvie seg for å anke dommen, og ser fram til igjen å kunne spille i Nidarosdomen. – Det er den stillingen jeg fikk, ogdeterderjegerimittessnår jeg får spille store orgelverk i tillegg til ved gudstjenester. Jeg regner med at det kan bli en myk overgang der begge parter gjør sitt beste for at det skal kunne lykkes, sier Oddmund Sæbø. Tekst: MONICA SCHANCHE fbaargang2008 fbseksjonKIR