En musikal for folk flest Vanlige folks liv og arbeid er i fokus i en storslått musikal på Byterminalen i Stavanger i slutten av mai. LO i Stavanger har tatt initiativet og mobilisert næringslivet i byen til et unikt spleiselag. Fagorganiserte og bedrifter i byen har opprettet stiftelsen Arbeid & Kultur som tilbyr musikalen «Byterminalen». Den er en av de største satsingene i Stavangerregionen som europeisk kulturby. Gunnar Roalkvam er tekstforfatter, Håkon Berge komponerer musikken, og regien vil Bentein Baardsson stå for. Musikalen skal handle om folks mål, om deres liv og drømmer. Musikere fra Stavanger symfoniorkester spiller, denne gang i uvante omgivelser. Musikalen skal ikke oppføres i et striglet konserthus, scenen er selve Byterminalen, der folk ferdes midt i travelheten. Åpen port – Handlingen skal gjøre oss stolte over oss selv og våre forfedre, som har bygget opp vår region til den vidsynte og internasjonale regionen den har blitt. Til en «Open Port» – som er motto for kulturhovedstadsåret – gjøre oss bevisst på verdier som fellesskap og sosialt medansvar, sier distriktssekretær og ildsjel Øystein Hansen i LO Rogaland. Han håper satsingen får varig virkning. Meningen er å utvikle også en del mindre prosjekter der ungdom med musikk, dans og drama på videregående skole trekkes inn. LOs sentrale kulturutvalg har bevilget 75.000 kroner og Fagforbundet 50.000 for å realisere «Byterminalen». Feier fint for Mangfoldsåret FEIENDE FLOTT: Rossakorn Hagen svinger moppen for Mangfoldsåret. Rossakorn Hagen fra Thailand tar siste sveip med mopp og feiebrett før fintfolk inntar konserthuset. Feiringen av Stavanger som europeisk kulturhovedstad markerer samtidig startskuddet for det kulturelle Mangfoldsåret. – Det er kjekt at Stavanger er kulturby og at kongen og dronningen kommer på besøk, sier Rossakorn. Hun kom hit for 14 år siden for å bo sammen med sin stavangermann. Ekstrajobben som renholder har hun hatt siden 1999. Det er hyggelig å jobbe på konserthuset, forsikrer hun. Storbydansere fra Dansens Hus i Oslo og Nordic Black Theater danser inn Mangfoldsåret på scenen inne i den fullsatte konserthussalen. Thailandske Rossakorn skulle også gjerne danse for dronningen. – Jeg danser klassisk thai dans, lærer unger å danse, og har opptredener med barne- og voksengruppe, forteller hun ivrig. Til daglig kommunalt ansatt på Johannes tospråklige læringssenter, der hun gavmildt øser fra sin fra sin kultur til siddisene. For henne er det kulturelt mangfoldsår hele tiden. Fagbladet 2/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKIR