i g o f : r 12 11 12 1 1 111 1 1 110 110.00–12.30: SFO En halv time varm mat, en time styrt aktivitet og en time frilek 12.30–14.00: SKOLE 2 2 14.00–16.00: SFO 10 HHonnør Rektor Olav Strømfylden understreker at aktivitetene har høy kvalitet slik at elevene kan bruke kroppen sin tilrettelagt for hvert alderstrinn. For assistentene er håndboka kjærkommen. Det er en stor utfordring å ha med seg en hel klasse, men med håndboka som støtte blir de ikke bare kastet ut i det. – De ansatte på SFO skal ha stor anerkjennelse for sin omstillingsvilje. Det har vært mye nytt, og de har fått en helt ny arbeidssituasjon, berømmer rektor Olav Strømhylden. 8.30–10.00: SKOLE 7.00–8.30: SFO 8Frokost med grøt og frokostblanding dag med en del løping mellom SFO og skole. Samtidig er det blitt rom for større stillinger for SFO-ansatte. Hele 11 av 20 kombinerer nå stilling som både SFO-assistent og skoleassistent. Det har vært viktig at vi som baseledere begge har 100 prosent stilling, og står som påler fra klokka 7 til 16, sier Anne-Berit Martinsen, som har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og har ansvaret for leksehjelp.. SFO – en del av barndommen SFO åpner klokka sju og har frokost fram til åtte. Da lager vi grøt til barna og har også frokostblanding. Vi tenner stearinlys og har tid og ro til å snakke med barna. SFO er en del av barndommen. Vi vil gjerne gjøre den tiden hyggelig, sier Anne-Berit Martinsen, som har arbeidet på SFOi15år. SFO-tiden er kortet inn når midtøkta er en del av skoledagen. Som ledd i et helhetlig skole/SFO-tilbud for første trinn, har de en lengre midtøkt på to og en halv time. Det er en halv time varm mat, en time styrt aktivitet og en time frilek. Klokka 12.30 går alle til undervisning i klassene, og klokka 14 åpner SFO igjen. 3 99 Det er en hektisk hver- 3 UUTVIDET SKOLEDAG Fra i høst er Vigernes skole    4 i Skedsmo kommune i Akershus med i et forsøksprosjekt med et utvidet skoletilbud på 2.–4. trinn, og et helhetlig skole- og SFO-tilbud for 1. klasse. Midtøkta for alle skal gi tid til et varmt 5 måltid og fysisk aktivitet. 6 4 4 7 7 7 7 5 5 IIngen vil slutte Midtøkta er en del av skoledagen, og grunnholdningen er at alle skal med, slik at alle får rørt på seg. Det er da en får helsegevinst, mener SFO- og skoleledelsen. Helt ball Tredjeklassingene har akkurat spist. De blir hentet til en halvtimes utelek før skoledagen tar til igjen klokka 12.30. Mona Andersen har ansvaret for uteaktivitetene i dag. Hun er en av dem som kombinerer jobben som assistent både i skolen og på SFO. – Det er allright å være med på begge deler og få en mer variert hverdag, sier Mona Andersen, som arbeider 80 prosent stilling. Jenter og gutter løper om kapp for å få tak i ballen. Det er kanonball i uteleken i dag. Det kan bli litt knuffing. – Hvis det blir for mye krangling, sier de voksne at nå får ballen ta ferie, får vi vite av venninnene Christine Helen Lurud, Ava Alavi Seide og Helena Felicity Fuglevand på 8 år. De er friske og røde i kinnene etter uteleken og har fått påfyll av energi. Men nå har de ikke tid til å prate mer. Gymtimen venter. GOD APPETITT: Elisabeth Sæther i 4 B og klassekameratene liker å få mat og røre seg i midt-timen – Siden det er så mye aktiviteter midt på dagen, har vi det litt roligere på ettermiddagen, med mer rom for fritidssysler og mulighet for leksehjelp, forteller Martinsen. Hun trodde at flere ville si opp plassene sine når SFO-tiden ble kortere. Det har ikke skjedd. Det viser at ungene trives, mener hun. Prisen på SFO er også satt ned. Mens en fulltidsplass tidligere kostet 2200 kroner inklusive matpenger, er prisen i forsøksprosjektet 1680 kroner for fem dager i uka, og 1030 for tre dager. Førsteklassingene betaler 155 kroner i tillegg for mat. Håndbok i hopp og sprett Hver klasse har aktiviteter i midttimen, en dag i gymsalen, en dag i samlingsasalen og to dager ute. En dag i uka er det uteskole hele dagen, og da har elevene med seg matpakke. Aktivitetene er lagt opp av faglærer Marianne Martinsen. Hun har utarbeidet en håndbok for assistentene med forslag til aktiviteter som er lystbetont, lekpreget og utviklende for sanser og motorikk. 34 > Fagbladet 2/2008 n i S l u x o a : k r E r e n k i a V d i G m o . b r c o k o F E r c o o u t d t k s fbaargang2008 fbseksjonKIR