STILLINGSMARKEDET 36 > Fagbladet 2/2008 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Bjerke satser på gode barnehager og trenger flere pedagogiske ledere og førskolelærere ! Vi søker Engasjerte, kreative, inkluderende og løsningsorienterte medarbeidere som setter brukernes behov i sentrum, trives med utfordringer og ønsker å bidra i utviklingen av en god barnehage. Vi har de siste årene etablert mange nye barnehageplasser og har fortsatt god førskolelærerdekning. Her er flere gode grunner til å velge å arbeide i barnehage i Bydel Bjerke : • Bydel Bjerke er en mangfoldig og flerkulturell bydel som ligger sentralt i Oslo. • Bydelens beliggenhet, med nærhet til skog og mark, gir gode muligheter for natur- og friluftsliv samtidig som det er god tilgang på offentlig kommunikasjon. • Vi har et godt faglig miljø og arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring av det pedagogiske tilbudet. • Barnehageområdet har egen kompetanseplan med opplæringstiltak for ansatte med hovedvekt på rammeplanens innhold, herunder fagområdene ”barns medvirkning”, ”anerkjennende kommunikasjon” og ”pedagogisk ledelse”. • Barnehagene legger også spesiell vekt på barnas språkutvikling, og praktiserer gode systematiske metoder for språkopplæring tilegnet gjennom forskningsprosjektet ”Lær meg norsk før skolestart”. • Vi har for øvrig bred erfaring i arbeid med prosjekter. • IKT i barnehagen er et område bydelen vil videreutvikle og prioritere. • Vårt pedagogiske fagsenter har allsidig fagkompetanse, ekstraressurser til barn med spesielle behov, to språklige assistenter, lekotek, fagbi- bliotek og baselokaler. • Bydelen har intern opplæring for ledere. • Hver barnehage har egen styrer med et helhetlig ansvar for barnehagen for å sikre nærhet til brukerne og til ansatte. • Vi kan også tilby et godt arbeidsmiljø og et godt og aktivt samarbeid med fagforeningene. • Oslo kommune/Bydel Bjerke har gratis pensjonsordning for ansatte. Følgende stillinger er ledige i 2008: REFSTADSVINGEN BARNEHAGE, 4 AVD. Utlysningsnr. 143293. Førskolelærer, fast 37,5 t/u fra 01.07.2008.Ltr. 31-42. Flott nybygget barnehage ved Brobekk skolehage. Barnehagen har 2 pedagoger og 2 assistenter på hver avdeling og er en ABF barnehage (student som tar arbeidsbasert førskolelærerutdanning). Vi har spesiell fokus på språk, fysisk aktivitet ute og inne og skapende virksomhet i et kulturelt mangfold. Henv. Styrer Aud Skjeppestad, tlf. 23 43 92 30 / 35 Adr. Postboks 118, Linderud, 0517 Oslo Besøksadresse: Refstadsvingen 16, 0589 Oslo. E-mail: aud.skjeppestad@bbj.oslo.kommune.no KILDEN BARNEHAGE, 3 AVD. Utlysningsnr. 143284. Pedagogisk leder, fast 37.5 t/u fra 01.08.2008 l.tr 32-43 Utlysningsnr. 143281. Førskolelærer, fast 37.5 t/u fra 01.08.2008. Ltr. 31-42 Barnehagen holder til i paviljong i fine grønne omgivelser på Tonsenhagen. Det er under planlegging bygging av nye barnehagelokaler i samme område. Vi har fokus på natur, språk og barns medvirkning, og er opptatt av å skape gode opplevelser i hverdagen. Barnehagen samarbeider med Rødberget naturbarnehage. Henv: Styrer Cathrine Rønning, tlf 99 52 03 35 eller stedfortreder Jorund Myhre 97 03 34 16 Adr.: Selvbyggerveien 1B, 0591 Oslo. E-mail: cathrine.vage.ronning@bbj.oslo.kommune.no REFSTAD BARNEHAGE, 6 AVD. Utlysningsnr: 143280. Pedagogisk leder, vikariat 37.5 t/u fra 04.08.2008 til 31.07.2009. Ltr. 33-44. Våre satsingsområder er barns medvirkning, språk og natur og miljø. Vi har en ledergruppe med høyt faglig fokus som jobber aktivt med ledelse og teambuilding Barnehagen ligger i grønne omgivelser i gangavstand til Bjerkebanen og Løren ishall. Vår visjon er ”Med hjerte for alle”. Henv. Styrer Håvard Osflaten, tlf. 22 64 65 13 / 23 43 96 90 Adr. Ribstonveien 35, 0585 Oslo. E-mail: havard.osflaten@bbj.oslo.kommune.no MIDLERTIDIGE TONSENJORDET BARNEHAGE, 3 AVD. Utlysningsnr. 143287 . Førskolelærer, fast 37.5 t/u fra 01.08.2008. Ltr. 31-42 Barnehagen holder til i paviljong i fine grønne omgivelser på Tonsenhagen. Det er under planlegging bygging av nye barnehagelokaler i samme område. Vi har fokus på hverdagslivet i barnehagen, barns medvirkning og språk og natur og miljø. Rammen rundt arbeidet er vennskap, trygghet, omsorg og humor. Henv: Styrer Astrid Holst, tlf 23 43 92 20 / 23 43 92 22/ 42299750 Adr.: Selvbyggerveien 1B, 0591 Oslo. E-mail: astrid.holst@bbj.oslo.kommune.no TONSENJORDET BARNEHAGE, 2 AVD. Utlysningsnr. 143277 . Pedagogisk leder, fast 37.5 t/u fra 01.08.2008. Ltr. 32-43 Tonsenjordet barnehage har fokus på hverdagslivet, barns medvirkning og språk. Som idrettsbarnehage skal idrett, motorikk lek og bevegelsesglede bli en integrert del av vår pedagogiske hverdag. Henv: Styrer Astrid Holst, tlf 23 43 92 20 / 23 43 92 22/ 42 29 97 50 Adr.: Traverveien 10, 0588 Oslo. E-mail: astrid.holst@bbj.oslo.kommune.no Fortsettelse neste side: fbaargang2008 fbseksjonKIR