STILLINGSMARKEDET Oslo kommune Bydel Bjerke Flere stillinger som pedagogiske ledere og førskolelærere ! VEITVET SFO`S KORTTIDSBARNEHAGE, 1-AVD. Utlysningsnr. 143411. Pedagogisk leder, fast 22,5 t/u fra 01.08. 2008 eller snarest. Ltr. 32-43. Barnehagen har plass til 18 minoritetsspråklige barn 4-5 år. Den er samlokalisert med Veitvet SFO og åpen fra kl.10-14. Barnehagen arbeider spesielt med språk og legger vekt på bruk av litteratur, musikk, uteliv og kulturelle aktiviteter. Henv: Styrer Lasse Strøm, tlf. 23 43 92 80 / 22 25 84 22 Adr.: Veitvet kulturhus, Veitvetveien 17, 0596 Oslo. E-mail: lasse.strom@bbj.oslo.kommune.no HUBROVEIEN KORTTIDSBARNEHAGE, 1-AVD. Utlysningsnr. 143277 . Pedagogisk leder, fast 22,5 t/u fra 01.08. 2008. Ltr. 32-43. Hubroveien korttidsbarnehage har plass til 18 barn, er åpen hver dag fra 10 til 14 og har felles styrer med Madamløkken barnehage. Barnehagen arbeider spesielt med språk og sosial kompetanse. Du bør trives i et flerkulturelt miljø, være engasjert og tydelig. Henv: Styrer Marit Sivertsen, tlf. 23 43 93 90/22 6415 35 Adr.: Hubroveien 6, Veitvetveien 17, 0596 Oslo Søknad sendes til Madamløkken barnehage v/Marit Sivertsen, adresse Erich Mogensønsvei 40, 0594. E-mail: marit.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no VEITVET BARNEHAGE, 4 AVD. Utlysningsnr. 143345. Førskolelærer, fast 37,5 t/u på avd. med en ped. leder, en førskolelærer og to assistenter fra 01. 08. 2008. Ltr. 31-42. Utlysningsnr. 143346. Førskolelærer, fast 37,5 t/u på avd. med en ped. leder, en førskolelærer og to assistenter fra 01. 08. 2008. Ltr. 31-42. Utlysningsnr. 143347. Førskolelærer, fast 37,5 t/u på avd. med en ped. leder, en førskolelærer og to assistenter fra 01. 08. 2008. Ltr. 31-42. Utlysningsnr. 143348. Førskolelærer, fast 37,5 t/u på avd. med en ped. leder, en førskolelærer og to assistenter fra 01. 08. 2008. Ltr. 31-42. Dette er en flott nybygget barnehage. Hver avdeling har en ped.leder, en førskolelærer og to assistenter. Barnehagen legger stor vekt på arbeid med språk. Vår visjon er: Trygge barn i et kreativt miljø, hvor alle blir sett, hørt og forstått. Henv. Styrer Tone Åsheim, tlf. 23 43 92 50/92 81 03 01 Adr. Postboks 137, Linderud, 0517 Oslo. Besøksadresse : Veitvetveien 32, 0596 Oslo. E-mail: tone.asheim@bbj.oslo.kommune.no Hovedarbeidsområder for pedagogiske ledere og førskolelærere: • Ansvar for det pedagogiske arbeidet og tilbudet til barn og foreldre • Medansvarlig for barnehagens utvikling • Ledelse av avdelingens daglige drift (gjelder bare for pedagogisk lederstillingene) Spesielle kvalifikasjonskrav for pedagogiske ledere og førskolelærere: • Godkjent førskolelærerutdanning • Gode faglige kunnskaper og interesse for faglig utviklingsarbeid • Evne til å arbeide selvstendig, mål- og resultatrettet • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team • Personlig egnethet • Lederegenskaper (gjelder spesielt for pedagogiske ledere) Søkere med annen treårig pedagogisk utdannelse på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk kan også søke. Barnehagestyrerstilling ORELIA BARNEHAGE, 2 AVD. OG ÅRVOLL BARNEHAGE, 2 AVD. Utlysningsnr. 143349. Barnehagestyrer, vikariat 37.5 t/u fra 01.06.2008 til 01.05.2009. Ltr. 47 To to-avdelings barnehager med felles styrer og ca.10 minutters gangavstand fra hverandre. Barnehagenes satsningsområder er språk, opplevelser, fysisk aktivitet og foreldremedvirkning. Henvendelse og søknad sendes til: Resultatsjef Marianne Espen, tlf. 23 43 99 13. Adr: Bjerke bydelsadministrasjon, Postboks 23, Linderud, 0517 Oslo. E-Mail: marianne.espen@bbj.oslo.kommune.no Henvendelse kan også rettes til styrer Hanne Eline Kvale, tlf. 22 64 23 67 el.22657809 E-mail: hanne.eline.kvale@bbj.oslo.kommune.no Adr.: Orelia barnehage Oreliveien 40, 0584 Oslo Adr: Årvoll barnehage, Bård Skolemesters vei 20 Hovedarbeidsområder for barnehagestyrer: Hovedansvar for det pedagogiske tilbudet, faglig utvikling, budsjett og økonomistyring. Ansvar for den daglige driften, herunder administrasjon, og personalledelse. Kvalifikasjonskrav for barnehagestyrer: • Utdanning som førskolelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse • Gode lederegenskaper • Gode faglige kunnskaper og interesse for faglig utviklingsarbeid • Evne til å arbeide selvstendig, mål- og resultatrettet • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team • Personlig egnethet For alle stillingene gjelder: • Vi oppfordrer menn og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. • Søknad med CV og attester sendes den enkelte barnehage på mail eller pr. post innen søknadsfristen. • Søknad på styrerstillingen sendes resultatsjef Marianne Espen som angitt. • Søknadene returneres ikke. • Politiattest må leveres ved ansettelse. Søknadsfrist: 29. februar 2008 Henvendelse om alle stillingene( ikke søknad) kan også rettes til: Resultatsjef Bente Bjerkås T. 23 43 98 10 eller resultatsjef Marianne Espen 23 43 99 13 E-mail: bente.bjerkas@bbj.oslo.kommune.no marianne.espen@bbj.oslo.kommune.no Besøksadresse: Bjerke bydelsadministrasjon, Linderud senter, Erich Mogensønsvei 38, 0594 Oslo Bydel Bjerke Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo www.oslo.kommune.no Fagbladet 2/2008 > 37 fbaargang2008 fbseksjonKIR