SEKSJONSLEDER TEOLOGSTYRET: Fra venstre ungdomstillitsvalgt Sindre Stabel, kasserer Frode Grøstad, styremedlem Yvonne Andersen, 2. nestleder Arvid Seines, leder Heinke Foertsch, 1. nestleder Trond Egill Moe, pensjonisttillitsvalgt Vidar Vik, styremedlem Hanna Chetwynd og 1. vara Per H. Andersen. Liv Arnhild Romsaas var ikke til stede da bildet ble tatt. Ny giv for TeoLOgene Rekruttering, synliggjøring og styrking av fagforeningsprofilen er viktige punkter i arbeidsplanen som TeoLOgene vedtok på årsmøtet i januar. Fagforbundets fagforening for teologer setter i gang en offensiv verveaksjon blant studenter og kolleger. – Vårt mål er å bli mer synlig i kollegafellesskapet, i arbeidslivet og overfor arbeidsgiver. Mange tror at Presteforeningen er eneste forening for teologer. Slik er det ikke, understreker nyvalgt leder i TeoLOgene, Heinke Foertsch, som er sokneprest i Østre Aker i Oslo. Hun framholder at TeoLOgene har et mer ryddig og profesjonelt forhold til arbeidsgiver og er bevisst på at de ikke sitter på begge sider av bordet. – En fordel er også at vi har Fagforbundet med sin kompetanse i ryggen når det trengs. Vi er raske med å løfte sakene opp til forhandlingsenheten og til kompetansesentrene. Når en kan løfte en sak opp på et høyere nivå, blir det også lettere å løse den, sier teoLOgleder Heinke Foertsch til Fagbladet.    MoS Satser på plogspisser Som en del av en stor organisasjons- og evalueringsprosess i Fagforbundet, gjennomfører alle fire seksjonene prosjekt med plogspissyrker. Seksjon kirke, kultur og oppvekst har valgt barne- og ungdomsarbeideren og bibliotekansatte som sine plogspissyrker. SKKO-nestleder Grethe J. Thomassen vil lede arbeidet for å sette søkelys på barne- og ungdomsarbeideren, mens leder av forbundets Fag Bibliotek, Kari Bjørklid tar grep om biblioteksektoren. Et mål for prosjektet er å sikre at det yrkesfaglige arbeidet vinner forståelse og gis status i fagforeningene og at seksjonsarbeidet blir styrket på alle nivåer. Seksjonene vil vurdere yrkesfaglige tilbud i form av kurs, fagdager og materiell beregnet spesielt på disse to yrkesgruppene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forbundets organisasjonsavdeling og skal vare fram til sommeren 2009.    MoS Mangfoldig papirlykt Nyttårsaften. Jeg står på en takterrasse og himmelen har revnet i lysglimt og kruttstøv. Folk huier og hoier og klemmer og hyler mens rakettene spidder skyene. Så senker dynamitt-tåka seg, og vi går inn mens smellene gir gjenlyd i øra. Fra sofaen får jeg plutselig øye på noe. Små lyspunkter som seiler forbi, stille og fredelig. De gir meg en andektig følelse. Jeg har sett sånne før, etter tsunamikatastrofen i 2004. Lysene er små luftballonger laget av silkepapir. Det er ingen typisk norsk skikk, men se så fint disse tradisjonene utfyller hverandre! Først dunder og brak med raketter, så papirlyktene som dvelende glir over nattehimmelen og inn i det nye året til rolig ettertanke. METTE HENRIKSEN AAS «Erfaringsmessig er det forskjellene og mangfoldet som gjør oss rikere, ikke likhetene.» Det var en perfekt start på 2008, som er markeringsåret for kulturelt mangfold. Jeg synes det er både trist og rart at vi i det hele tatt behøver et slikt år. Det sier noe om at vi ikke helt har klart å integrere nye kulturuttrykk. Det skal 2008 gjøre noe med. – Mangfoldsåret skal ikke bli noen festival, men legge grunnlag for varige endringer, sa kulturministeren i sommer etter at aktører i norsk kulturliv fryktet for at året blir et kortvarig stunt uten særlig virkning. Alle institusjoner med støtte fra departementet er pålagt å arbeide for kulturelt mangfold i 2008. Det er synd at det må pålegges når det burde ha vokst fram naturlig. Erfaringsmessig er det forskjellene og mangfoldet som gjør oss rikere, ikke likhetene. Noen institusjoner har klart seg bra på dette feltet. Folkebibliotekene har alltid vært åpne for alle. Mange som har valgt Norge som sitt nye land har vært flittige brukere. Bibliotekene skaffer litteratur på morsmålet deres, aviser fra deres hjemland og legger til rette for internettbruk. Det er eksempler til etterfølgelse. Som kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet er det kulturelle mangfold like nødvendig for menneskeheten som det biologiske mangfold er for naturen. Det er godt at vi har det kulturelle mangfoldsåret til å minne oss på det – men jeg håper vi aldri får bruk for et nytt et! Så la deg inspirere av mangfoldet rundt deg, det skal jeg gjøre. Neste nyttårsaften skal jeg sende opp papirlykter. 38 > Fagbladet 2/2008 Foto: Monica Schanche fbaargang2008 fbseksjonKIR