PiRion – kulturavis for barnehagar og skular So ro liten tull Songane er med på å styrke kommunikasjonen på tvers av alder. Det er viktig å knyte fortid og notid saman, seier folkemusikar Unni Løvlid. Distribuert med Fagbladet JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR nr. 1 2008 © Toyni Tobekk fbaargang2008 fbseksjonKIR