KRISE I GAZA Forbrytelser mot engler Det Fatah-dominerte PA, under ledelse av statsminister Salam Fayyad, kuttet lønningene til ytterligere 3000 offentlig ansatte i Gaza etter at Hamas overtok styringen i juni. Og før jul kuttet de lønnen til ytterligere 1000 helsearbeidere på Gazastripen. Dette misliker fagforbundet for offentlig ansatte i Gaza (The Gaza Strip civil servants union) sterkt. Forbundet kaller beslutningen for en forbrytelse mot barmhjertighetsengler (angels of mercy), personer som redder og behandler syke og skadde uavhengig av politisk ståsted. Forbundet frykter at lønnskuttet og sanksjonene kan føre til at kvalifiserte LEK: Det er få barn i gatebildet i Gaza by på grunn av uroligheter. Små barn holder seg stort sett innendørs. Framtida er usikker for alle i Gaza. leger og sykepleiere forsvinner. Behovet for helsepersonell er større enn noensinne på Gazastripen, og omtrent daglig kommer det rapporter om blodige sammenstøt eller bombeangrep der sivile blir skadet. Sju mennesker ble drept under minnemarkeringen av treårsdagen for Yasir Arafats død i Gaza by i november. 94 ble skadet. Norsk støtte? Jonas Gahr Støre sier til Fagbladet at han forbereder overføring av norsk støtte til samlingsregjeringens driftsbudsjett via det palestinske finansdepartementet. – Dette er sårt tiltrengte midler som forhåpentligvis vil gå til lønninger av offentlig tjenestepersonell som har vært uten lønn i lang tid, sier han. Den norske regjeringen holder fast på kravet overfor Israel om å frigi tilbakeholdte palestinske midler, og ønsker å forbedre sikkerheten til både den palestinske og israelske sivilbefolkningen. De stadige rakettangrepene mot Israel mener også Gahr Støre er uakseptable. Utenriksministeren LEDIGHET: Etter at Hamas overtok den politiske styringen og grensen til Israel stengte, er det vanskelig for unge menn å skaffe seg en jobb. Det er stor arbeidsløshet på Gazastripen. mener det er et stort problem at det palestinske folket er splittet og at ikke alle stilte seg bak fredsinitiativet på Midtøsten-konferansen i Annapolis. Konferansen resulterte i en felles erklæring fra den israelske statsminister Ehud Olmert, den palestinske president Mahmoud Abbas og USAs president George W. Bush. – Partene forpliktet seg til fredsforhandlinger med sikte på å oppnå en endelig fredsavtale i 2008, og prosessen fortjener full støtte fra det internasjonale samfunnet. Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og kapasitetsutvikling som et ledd i utviklingen av en palestinsk demokratisk stat, forteller han. Så fikk også Norge i oppdrag å lede giversamfunnets koordinering av midler til de palestinske selvstyremyndighetene framover. – Tidligere har det ikke vært mulig å overføre midler til regjeringen, men nå er det etablert en mekanisme for overføring av penger til budsjettstøtte, sa en optimistisk Gahr Støre foran giverkonferansen for Palestina som ble holdt i Paris før jul.    > Fagbladet 2/2008 > 51 fbaargang2008 fbseksjonKIR