KRYSSORD    «Før så yngre eldre ut, nå ser eldre yngre ut.» IVAR WALLENSTEEN Foto: www.colourbox.com Hermod © 143 11-2007 Bebyggelse Stivne Brensel Bor Blomst Lide Slepe Forklarte T all Falle Kum Ape Slokne Rusdrikk Del Ruske Gram Rusdrikk Enkelte Hvilte Kjerne Nær Fostre Plage Overgang Selvisk Stats bedrift Skjønner Avsondret Erte Nese Brosje Vent Organisasjon Nedbør Jeg Likt Bergart Tau Vekt fork. Lure Gjøre klar Mesterskap Avlsdyr Adelsmann Ustelt Kalkulere Stykke Smelter Pike navn Drikk Streben Lat Oppkjeftig Inneholde Baske Avlevere Enestående Rim T ekke Tulle Gutte navn To Fortære Barnslig Ytret Hovedstad Fugl Skrik Mynt fork. Oppdrett Begynne Verktøy Klovn Nyte Fugl VINNERE av kryssord nr. 11 > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Britt Halten 2640 Vinstra Liv K. Skogen 1182 Oslo Hildur Lønne 5073 Bergen F B H L H A V A R E R E V I E F I L M E R K A N T L N B R Ø L T E G G E N D E R U S R A M P S I L O I G L U P U T O S O N S Y M P A T I V U N N S S D R E O L D R E V K A P P E V I E L L A D E A L T S Å D E I G L E R R E T N E J E R S T O R M E T O N E O K L Y K T Å M E S O L F N I F S E I R A T L E A U R N T A L E S T O P P E D I L L A O V E I O M E R T E L E D E G N A G E Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 15. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET 62 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR