NYTT – Forstår ikke Bakkes motiver Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, stiller seg uforstående til utspillet fra Fellesforbundets Arve Bakke vedrørende Gerd-Liv Vallas ettermæle som LO-leder. – Jeg er overrasket over utspillet fra Arve Bakke, og forstår ikke motivene hans, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen i en pressemelding som reaksjon på Bakkes uttalelser om at tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla har fått et langt bedre ettermæle enn hun egentlig fortjener. LO-leder for sin tid – Som LO-leder jobbet Gerd-Liv Valla for å få gjennomført saker som det var enstemmige vedtak om i organisasjonen. Jeg tror ikke at verken Bakke eller Fellesforbundet øker sin egen innflytelse ved å så tvil om andres innsats og betydning. Davidsen står fast på sin oppfatning av Valla som en særdeles sterk og god LO-leder. – Gerd-Liv var LO-leder i en viktig tid. Sammensetningen av LOs medlemsmasse endret seg, og det var nødvendig at også LO forsterket og tilpasset politikken og innsatsen til de nye medlemsgruppene, uttaler han. Kvinneleder – Gjennom de sakene hun valgte å framheve og jobbe for, ble det enklere for blant annet de lavlønte kvinnene i helse- og omsorgsyrkene å se at LO var et alternativ for dem, sier Davidsen, og framhever Vallas innsats i forbindelse med sykelønnsordningen, likelønn, heltid/deltidsproblematikken, sidestilling av skift og turnus, samt den lange valgkampen fram mot Stortingsvalget i 2005. Sakte men sikkert nærmer Fagforbundet seg 300.000 medlemmer. Økningen er størst blant unge og elevmedlemmer. Ikke overraskende er økningen størst innen Seksjon helse og sosial, tett fulgt av Seksjon kirke, kultur og oppvekst. – Våre tillitsvalgte gjør en god jobb ute på arbeidsplassene. Jeg tror en av hovedgrunnene til at folk melder seg inn, er at vi har fortsatt med å bygge ut et sterkt lokalapparat. Folk opplever at vi er nære når de trenger det, sier Davidsen. Tekst: TITTI BRUN BLI MED: Ungdommen strømmer til Fagforbundet. Her fra en tidligere ungdomskonferanse. Leder Jan Davidsen er godt fornøyd med tallenes tale, og med Fagforbundets satsing på ungdom. Det er blant unge under 30 år og elever og studenter at tilsiget av nye medlemmer er størst. – Det er tydelig at unge rekrutteres av unge. Fagorganisering gir et sikkerhetsnett i arbeidslivet. Men i tillegg gir det en god mulig- het til å påvirke både arbeidsplassen og samfunnsutviklingen som jeg tror og håper de unge tiltrekkes av, sier Davidsen. Nye rekorder Fagforbundet har aldri vært større enn nå. Det er både ny rekord i antall yrkesaktive og innen pensjonister, total 296.154 medlemmer. Månedens vinner Fagbladet har fått inn en rekke bilder til fotokonkurransen vi lanserte i januar. Vi ba leserne ta bilder av kvalitet i tjenestene. Noen av de innsendte bidragene er lagt ut på nettsida vår: www.fagbladet.no Månedens vinner er Tiril Flesvig. Hun er verneombud i Liatjønn barnehage på Søm i Kristiansand. Vinnerbildet viser gjengen fra Liatjønn barnehage under en teamsamling på Randøya sommeren 2007. – En kvalitetsdag på jobben, forteller verneombud Tiril Flesvig. Vinneren får en overraskelse i posten. Fotokonkurransen fortsetter helt til sommeren. Vi utfordrer medlemmene til å ta bilder av kvalitet – og det kan være flere ting: Et vennlig smil? En uventet vaffelplate? En ekstra telefon for å kunne svare på et spørsmål? En engasjert diskusjon på pauserommet? En skikkelig fin dag! Fagforbundet er opptatt av å fremme kvalitet i tjenestene. Fagforbundets medlemmer er med på å skape denne kvaliteten – hver dag. Vi vil se ditt bilde av hva kvalitet betyr på din arbeidsplass – gjerne med glimt i øyet. Hver uke kommer vi til å publisere nye bilder i vår nettutgave fagbladet.no. De beste bildene blir trykket i papirutgaven av Fagbladet og premiert. Bidrag kan sendes til aaslaug.rygg@fagforbundet.no eller 905 49 278.    FR Tekst: SANDRA LILLEBØ Fagbladet 2/2008 > 5 Foto: Tiril Flesvig    Foto: Geirmund Jor fbaargang2008 fbseksjonKON