Nå starter det! – Forventer et godt oppgjør Noen kaller det vårens vakreste eventyr, men mener egentlig beinhardt slit i uker og måneder. Når LO møtes til representantskapsmøte 19. februar, starter årets tariffoppgjør. Tekst: SANDRA LILLEBØ – Vi skal gjennom tjue sentrale oppgjør, sier Ann-Mari Wold, som leder forhandlingsenheten i Fagforbundet. – Ved forrige hovedoppgjør var vi ikke i mål før like oppunder jul, fortsetter hun, og indikerer dermed at både medlemmer og forhandlere må smøre seg med tålmodighet før resultatene kan telles opp, selv om det er forventet at den største delen av tariffområdene sannsynligvis vil være ferdigforhandlet i løpet av nokså kort tid. Sist høst holdt Fagforbundet tariffkonferanser i fylkene, og forhandlingsenheten har nå avsluttet oppsum- meringen av arbeidet som ble gjort her. – Vi er akterutseilt når det gjelder lønnsutvikling, og ligger langt etter de sammenlignbare yrkesgruppene i privat sektor, sier fylkesleder for Fagforbundet i Sør-Trøndelag, Jan Are Skjerdingstad. Da fylket avholdt sin tariffkonferanse i høst, ble det vedtatt at lønnskravet blant annet skulle inneholde et generelt kronetillegg med justering av minstelønnssatsene med minimum 30.000 kroner. – AFP er det store, det er helt sikkert. Det er her det er vilje til å gå til streik, fastslår han. Hvor mye medlemmene vil måtte ofre for å beholde en like god pensjonsordning som i dag, er han derimot usikker på. – Det kommer helt an på utgangs- punktet. Vi vet jo fortsatt ikke hva som vil bli hovedkravene, og hva slags tilbud vi vil få. Alt må sees i sammenheng, og vi kan ikke ofre alt. Men at folk forventer et godt oppgjør, er det ingen tvil om. 14 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON