– Får det aldri igjen Alle skal kunne gå av som 62-åringer, sier regjeringen. Det er en sannhet med modifikasjoner. Uten AFP er det sliterne som må vente. Tekst: EVEN TØMTE Framtida til AFP-ordningen ble ikke mindre spennende etter at det ble klart at Bjarne Håkon Hanssens AFP-utvalg ikke ble enige om noen skisse til ny AFPordning for privat sektor. Vil den rødgrønne regjeringen risikere å få hele fagbevegelsen mot seg i en streik? Mange par øyne retter seg spent mot vårens tariffoppgjør. Ett av dem er Anita Bråten, 42 år gammel renholdsoperatør og tillitsvalgt for Fagforbundet på Vargstad videregående skole på Lillehammer. – Slåss for det vi har – Det vi gir fra oss denne runden, vil vi vel aldri få igjen. Derfor er det viktig å beholder det vi har, sier Bråten. Som fagutdannet renholder tjener hun omkring 275.000 kroner i året. Hun har to barn, og valgte fram til hun var rundt 30 å jobbe deltid for å ta seg av dem. – Da blir jeg et offer for alleårsrege- len, sier hun. 267.000 i 40 år Det skal ikke bare være forbeholdt dem med AFP å tre ut av arbeidslivet ved 62-årsalder. Med folketrygdens nye tidligpensjon skal det bli mulig for alle, selv om det vil svi i lomme- boka. Det skal jo lønne seg å arbeide. Men fra og med 62 år kan altså alle trekke inn årene – AFP eller ikke – dersom de selv vil. Men bare tilsynelatende. For å få gå av som 62-åring med folketrygdens opplegg, kreves det nemlig at pensjonen ved fylte 67 år overstiger minstepensjonsnivået. Eller, med andre ord: en opptjening tilsvarende 267.000 i årsinntekt over 40 år. – Jeg ville gjerne hatt muligheten for å kunne gå av tidlig dersom det viser seg at helsa ikke holder. Uten AFPblirdetikkesålettåfåtilomdu er kvinne, har prioritert unger i noen år og kanskje jobbet deltid etter det, mener Bråten. Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 16 > Fagbladet 2/2008 Tariff fbaargang2008 fbseksjonKON