Foto: Per Flakstad andres posisjoner. Dette ser ikke ut til å bli noe stort problem, og så langt har det vært veldig morsomme og konstruktive diskusjoner, sier Lill Stende. – Vi har i alle fall fått sagt det vi mener, og vi opplever samarbeidet som veldig ryddig. Dette er en gruppe som jobber sammen, sier Nina Svenningsen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Bergknatten barnehage. Wenche Anker-Rasch (H) og Tove Fager (Frp), som er politikere i prosjektgruppene, synes det har vært nyttig å sette seg inn i driften og de daglige utfordringene til de ansatte: – Slik kunnskap har politikere nytte av å ha på alle kommunens tjenesteområder. Vi har i alle fall fått en forståelse av hva arbeidet innebærer, og den kunnskapen tar vi med oss inn i det politiske arbeidet. Men samtidig forholder vi oss alltid til et budsjett der det ikke er penger til alt en gjerne vil. Nå må denne gruppen spille inn sine bidrag til forbedringer, så får vi se om det også går an å finne penger til eventuelle tiltak, sier de. – Må få frigitt tid Enhetsleder Inger Lund Olsen er enig i at trepartssamarbeidet går godt. Hun er opptatt av at de ansatte som får ansvar for prosjektarbeidet ute på arbeidsplassen må få frigitt tid. – Det er ambisiøse mål som skal gjennomføres, og vi kan ikke forvente at de ansatte skal gjøre hele denne jobben på fritiden. Da tror jeg motivasjonen for å komme med ideer og gjøre en innsats vil falle som en stein, sier hun. – Jeg har tro på å løfte noe av ansvaret over på de ansatte og vise dem tillit, slik at de får et eierforhold til SAMARBEID: Som en illustrasjon på trepartssamarbeidet ble samarbeidsavtalen om kvalitetskommuneprogrammet levert i tre eksemplarer. Bak fra v: rådmann Per Egil Pedersen, ordfører Per Kristian Dahl og leder i Fagforbundet Halden, Kirsti Rørmyr. Foran fra v: politiker Wenche AnkerRasch, plasstillitsvalgt Ann-Helen Johansen og barnehagestyrer Hege Kjelvik. arbeidet. Det er viktig å se mulighetene, og ikke hindringene. Klarer vi å få dette til sammen, vil det bidra til å løfte oss alle, sier Inger Lund Olsen. – Hvis vi noen gang har fått innflytelse over egen arbeidshverdag, så er det nå! Samtidig har vi fått et selvstendig ansvar for at kvalitetskommuneprosjektet blir vellykket, sier plasstillitsvalgt Ann-Helen Johansen ved Halden sykehjem. Slik starter de i Halden Halden sykehjem: Skal ha tre prosjekter, ett for hver avdeling. Høsten og førjulsvinteren i fjor ble brukt til forberedelser. De ansatte inviteres til et møte med idédugnad for å finne ut hvor de mener skoen trykker og hva som finnes av ideer til prosjekter og tiltak. Ideene prioriteres før prosjektene starter opp i løpet av våren. De ansatte i barnehagene skal samles – Nå kan dere klappe Første november i fjor ble samarbeidsavtalen om kvalitetskommuneprosjektet overlevert i forbindelse med formannskapets budsjettmøte. Leder i Fagforbundet Halden, Kirsti Rørmyr, har vært en av pådriverne for at Halden skulle søke om å bli kvalitetskommune, og hun avsluttet med å si: – Nå kan dere klappe folkens! til et fellesmøte for å få fram innspill og ideer til prosjekter. I tillegg får de ansatte et skjema fra prosjektgruppen med påstander de skal krysse av i hvilken grad de er enig eller uenig. Også foreldre skal få et slikt skjema i starten og i slutten av prosjektet. Dermed skal det være mulig å måle effekten av det arbeidet som er gjort når det gjelder kvalitet og omdømme. 22 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON