ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Lån til bil Rente på lån SPØRSMÅL: Jeg bor i Stavanger og er medlem av forbundet. Jeg ønsker å vite hva slags rente jeg får på LOfavør Medlemslån, og hvilke andre bankfordeler får jeg i SpareBank 1 som LO-medlem? Odd SVAR: Som medlem av LOfavør bosatt i Stavanger får du en rente fra 6,00 prosent på LOfavør Medlemslån (ordinært annuitetslån). LOfavørmedlemmer betaler ingen omkostninger til banken i forbindelse med opptak av nytt lån eller flytting av eksisterende lån. Dersom banken krever verditakst, vil du få refundert takstutgiftene. Som medlem av LOfavør kan du også få disse fordelene: • LOfavør lønnskonto og din egen kontaktperson i banken. • LOfavør høyrentekonto. Her får du bankens høyeste rente fra første krone du setter inn og 12 frie uttak per år. • LOfavør forskudd på lønnsgaranti. • LOfavør konfliktlån. • LOfavør billån. Bilpante- lån med laveste rentesats fra SpareBank 1 Finans. Med 35 prosent egenkapital er renten 6,75 prosent. • LOfavør Forsikring. Skade- og personforsikring til rabatterte priser. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen SPØRSMÅL: Vi skal bytte ut bilen med en nyere modell, og ønsker derfor å ta opp et lån. Et alternativ er å inkludere bilen i boliglånet, men jeg er ikke sikker på om dette er lurt. Vi vurderer nemlig å pusse opp huset neste år, og kan trenge et lån da også. Vi har ca. 80 prosent belåningsgrad. Bør vi ta opp et eget billån, eller er det best å inkludere bilen i boliglånet? Anne SVAR: Det er to ting du bør vurdere før du bestemmer deg for hvorvidt du skal inkludere billånet i boligen eller ta opp et eget billån: For det første må du bestemme deg for hvor raskt du ønsker å betale ned billånet. Jo raskere nedbetaling, desto mindre må du betale i renter. Dersom du velger å inkludere bilen i boliglånet, er det viktig at du øker terminbeløpet (nedbeta- lingen) på boliglånet ditt, slik at du i praksis nedbetaler bilen i løpet av noen år. For det andre bør du tenke gjennom hvor stor fleksibilitet du ønsker å ha fremover. Du skriver at du har 80 prosent belåning på boligen din og at du vurderer å pusse opp i løpet av det neste året. Ved å ta opp et eget billån vil du fortsatt være innenfor 80 prosent belåning på boligen og ha økonomisk fleksibilitet når du skal pusse opp. Med LOfavør Billån får du den beste renten SpareBank 1 Finans kan tilby. Banken tar sikkerhet i selve bilen, og du trenger derfor ikke «bruke» av boligens verdi. For mer informasjon og lånesøknad, kan du gå til www.lofavor.no Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen Må jeg ha medarbeidersamtale? SPØRSMÅL: På jobben min er det planlagt at vi skal ha medarbeidersamtaler med vår leder i løpet av høsten. Jeg har vært med på medarbeidersamtaler flere ganger før, her på jobben og på andre arbeidsplasser. Mine erfaringer er delte. Noen ganger har jeg fått en del ut av samtalen, og det vi har snakket om har blitt fulgt opp på en bra måte. Andre ganger synes jeg det har vært bortkastet tid. Det vi har snakket om, har ikke blitt fulgt opp og ingenting har skjedd. Den lederen vi har nå, har et litt anstrengt forhold til meg. Dette fordi jeg som verneombud har tatt opp en del forhold på arbeidsplassen som ikke er bra, og dette reagerer han negativt på. samtalen, eller kan jeg slippe? Er det noen hensikt å ha en medarbeidersamtale mellom to som ikke har god kommunikasjon? Hilsen ansatt SVAR: Verken arbeidsmiljøloven eller forskrifter til loven pålegger arbeidsgiver å ha medarbeidersamtaler. Arbeidsgivers plikt til å ha medarbeidersamtaler kan likevel knyttes til lovens bestemmelser om tilrettelegging av arbeidet for å gi den enkelte en rimelig personlig og faglig utvikling. Et hovedpunkt i denne bestemmelsen er at arbeidstakerne skal medvirke ved tilretteleggingen av arbeidet. En måte for arbeidstakerne å bli hørt på, er gjennom slike type samtaler. Det følger av arbeidsmiljø- lovens (aml.) paragraf 2-3 at arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølgning av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og også delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Ettersom arbeidstakerne er pålagt å medvirke ved tilretteleggingen av arbeidet og under henvisning til arbeidsgivers generelle styringsrett, plikter arbeidstaker å møte på medarbeidersamtale. Medarbeidersamtaler kan også være et virkemiddel for arbeidsgiver i forhold til å oppfylle kravene i bl.a. aml. paragrafer 3-1- og 4-2. Disse paragrafene pålegger arbeidsgiver å sørge for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferds> Må jeg delta på medarbeider- Fagbladet 2/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonKON