– Nav er en bastard Det blir ikke et ordentlig Nav før vi får en felles kultur i Nav, hevder Harald Lund, distriktssekretær i LO Stat. 28 > Fagbladet 2/2008 Tekst og foto: AUDUN HASVIK Lund innleda en todagers tillitsvalgt- konferansen for Nav-Telemark i regi av LO Stat Telemark, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og NTL i Telemark. Målsettinga for konferansen var å sette fokus på medbestemmelse ute på de enkelte Nav-kontorer – og hvordan LOs berørte forbund kan og må samarbeide. – Når nå Nav er en realitet, er det tre ting vi må ha klart for oss dersom vi skal klare å oppnå noe overfor arbeidsgiverne, påpekte distriktssekretæren videre, og det er: samarbeid, være solidarisk og stå samla! Tre kulturer til en Konferansen som samla tillitsvalgte fra Nav-kontorene i hele Telemark, hadde som mål å samle de tre kulturene som gjennom år har utvikla seg i henholdsvis den statlige trygdeetaten og Aetat, og de kommunale sosialetatene til én. – En forutsetning er å lære hverandre å kjenne og ikke minst få slått hull på en del myter, fortsatte Harald Lund. fbaargang2008 fbseksjonKON