Forholdet mellom de kommunalt ansatte og de statsansatte, både hva lønn og arbeidsforhold angår, ble da også et gjennomgangstema vegelsen sloss og vunnet gehør for at en polsk arbeider skal ha norsk lønn når han jobber i Norge. Da kan vi ikke DYKTIGGJØRING: Rådgiver Inger Holøs i Fagforbundet orienterte tillitsvalgte om medbestemmelsen i det kommunale avtaleverket. bygging som kanskje interesserte de tillitsvalgte mest. For sjøl om det er store endringer for mange, med nye kolleger og mange nye arbeidsoppgaver, er målsettinga at de ansatte klarer å bygge opp et godt arbeidsmiljø. – Ikke minst er det viktig at vi i LOfamilien ikke blir hverandres motparter, men tvert imot samler oss. Kanskje bør vi etablere et LO-utvalg på hvert Nav-kontor som ivaretar medbestemmelsen, sa Lund blant annet. Medbestemmelse Spørsmålet om medbestemmelse er kanskje en av Navs akilleshæler. På den ene sida er kommunene som står hardt på sin lokale sjølråderett, og på den andre sida er Nav-direktørene, som i Telemark er Terje Tønnesen. Når Tønnesen tar en beslutning, omfatter det flere kommuner, i motsetning til et kommunalt vedtak som bare kan beslutte saker som angår sosialdelen på sitt lokale Navkontor. Det er også et paradoks at en leder som er ansatt i staten kan ansette kommunale medarbeidere, mens en leder som er kommunalt ansatt ikke kan ansette statlige medarbeidere. Og ifølge leder for NTL Nav Telemark, Tommy Bakken, kommer de statsansatte til å slåss med nebb og klør for at bare statsansatte kan ansette mennesker i statlige stillinger. Spørsmålet er om problemene i og med Nav kan løses før staten overtar alle funksjonene i Nav. – Jeg tror vi har et statlig Nav i løpet av tre år, spår Torodd Meyer, og mener det kan være like greit: – Da får vi likebehandling både hva ansatte og brukere angår. KREVER LIKEBEHANDLING: Torodd Meyer, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Notodden, er ikke fornøyd før lønn og arbeidstid i Nav er harmonisert. under hele konferansen. Hovedtillitsvalgt for de kommunalt ansatte i Notodden, Torodd Meyer, sa rett ut at han var svært misfornøyd med den jobben Fagforbundet hadde gjort i de sentrale forhandlingene og pekte særlig på lønnsspørsmålet. Lovlige ulikheter Harald Lund, distriktssekretær i LO-Stat, ledet konferansen. akseptere så store ulikeheter som vi nå finner blant Navansatte. Våre medlemmer i Fagforbundet må på grunn av den dårlige kommuneøkonomien finne seg i å arbeide utover ordinær arbeidstid for å få unna arbeidet. Noen ganger skjer det uten noen form for lønnskompensasjon. Vi kan ikke gå hjem når en klient står i døra og ikke har – Vi kan ikke ha en lønnsforskjell på opptil 30.000 kroner mellom ansatte som gjør sammen jobben og det til og med på samme kontor. Her har fagbe- penger til mat, uttalte flere av deltakerne. Men tross frustrasjonen om lønns- og arbeidsbetingelser var det kultur- Fagbladet 2/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonKON