En moderne personalavdeling Personalavdelingen i Kristiansand fungerer som en ressursbase for hele kommunen. Ved å skape et sterkt fagmiljø kan personalrådgiverne veilede kommunens ledere, drive coaching og bistå ved ansettelser. Tekst og foto: VEGARD VELLE – Vi holder oss faglig oppdatert ved å lese HR-litteratur, gjennom kurs og fagmøter og ved hjelp av kollegaveiledning. Vi samarbeider tett med både kommuner, eksterne foredragsholdere og høgskoler. Vi sammenlikner oss en del med våre vennskapsbyer, blant annet Trollhättan, vår vennskapsby i Sverige, sier Ulf Rønholt Nilsen, personalleder i Kristiansand kommune. Prioriterer høy kompetanse Personalavdelingen er organisert i seks team. Områdene er rekruttering, skole, attføring og omplassering, lov og avtaleverk, kurs og kompetanseutvikling samt prosessveiledning og organisasjonsutvikling. – Vi har organisert oss i team for å beholde og utvikle høy kompetanse. Noe spisskompetanse er det dyrt å ligge inne med, så den kjøper vi fra eksterne konsulenter, sier Nilsen. Avdelingen har brukt tid på å snakke om arbeidskultur, for eksempel at medarbeidere ikke baksnakker eller mistenker hverandre. For å trives forsøker de å se hverandre, være rause og «ukommunale». Under følger personalavdelingens viktigste oppgaver. Ansettelsesutvalg I tillegg til en fra ledelsen og en tillitsvalgt, deltar gjerne en fra personalavdelingen. Personalavdelingen velger ofte ut intervjuobjektene, gjennomfører intervjuet, sjekker referanser, skriver en innstilling og sender den ut på høring. Organisasjonsutvikling Mantraet her er å forankre beslutninger best mulig. Fagforeningen skal inn i prosesser tidligst mulig. Har noe skåret seg, er det ofte fordi fagforeningen har blitt satt på sidelinjen. Under en omorganisering lager personalkonsulenten blant annet kompetanseplaner, som skisserer hvilken type ansatte arbeidsplassen har og hva slags kompetanse de trenger mer av. På bakgrunn av den er spørsmålet om de trenger nye medarbeidere eller om de eksisterende ansatte skal videreutdannes. Bygge omdømme Et godt omdømme letter rekrutteringen til kommunen. For tiden bor 80.000 mennesker i Kristiansand, mens 6500 jobber for kommunen. – Alle de ansatte har et nettverk av kolleger, familie og venner hvor de forteller om arbeidsplassen. Ansatte er derfor viktige ambassadører for å bygge et positivt omdømme av kommunen. Mitt inntrykk er at flere er stolte av arbeidsplassen enn før. Dermed får vi færre vitser om kommunalt ansatte som sliter ut kosteskaftene, forteller Ulf Rønholt Nilsen. I årene som kommer vil knappheten på kompetente arbeidere øke. Ikke > PERSONALTJENESTEN KRISTIANSAND • 34 ansatte. Jobber blant annet med personal, lønn, pensjon og lærlinger. • Personalavdelingen er inndelt i seks team: rekruttering, skole, attføring og omplassering, lov og avtaleverk, kurs og kompetanseutvikling samt coaching og organisasjonsutvikling. • Personaltjenesten yter tjenester også til kommunale aksjeselskap, foretak og nærliggende kommuner. 32 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON