bare teknisk personale, men også omsorgsarbeidere, lærere og ledere er det i ferd med å bli knapphet på. – Stavangerregionen kjører offensive kampanjer for å få folk til å flytte dit. Det store antallet ubesatte stillinger presser lønnsnivået oppover. Jeg tror denne utviklingen også vil komme til Sørlandet, sier Nilsen. En utfordring er å få ungdom til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Nilsen ser heller ikke bort fra at Kristiansand må rekruttere ansatte fra utlandet. Seniorpolitikk Hver avdeling har ansatte som ikke går av med avtalefestet pensjon (AFP). De mottar et tillegg på 35.000 kroner i året som kan brukes til kompetanseutvikling, kurs eller tas ut i lønn. Alle seniorer har rett på en utviklingssamtale og en seniorplan. – Vi ønsker at flest mulig blir stående i jobben sin. Mitt inntrykk er at mange benytter seg av dette tilbudet som et alternativ til AFP, sier Nilsen. Drive coaching Seks medarbeidere er lært opp til å veilede både tverrfaglige grupper,    > Fagbladet 2/2008 > 33 Illustrasjon: Kan Kåre Øien fbaargang2008 fbseksjonKON