KRISE I GAZA Stable på beina Målet med giverkonferansen var å stable på beina tilstrekkelig finansiering for de kriserammede palestinske selvstyremyndighetene. Gahr Støre hadde med seg en sjekk hjemmefra, og lovet norsk støtte på 760 millioner kroner i 2008. – Fortsatt økonomisk tilbakegang i det palestinske området kan svekke framgangen i fredsbestrebelsene. Det er derfor svært viktig at internasjonale givere nå bidrar, sa Støre. Han lover å videreføre dette nivået for hele perioden 2008–2010. giverne etablerer et fond for budsjettstøtte, til drift av sykehus og skoler og til lønninger til helsepersonell og lærere. – Vi må sende en beskjed til Gaza og de 1,5 millioner innbyggerne som nå trenger arbeidsplasser, ESELTRANSPORT: Det er snart tomt for bensin, så mange benytter seg av eseltransport. Mange skoler er stengt på grunn av mangel på lærere. Skoleveien er ikke trygg, men elevene holder motet oppe til tross for okkupasjonen. hardt rammet, og minst 50 personer har dødd som en direkte årsak til at det ikke er helsetilbud. I Gaza har mange lærere blitt sparket fordi de har sympatisert med Fatah. – Den største katastrofen er at svært mange mennesker er rammet av depresjon og håpløshet. Det gjelder ikke minst offentlig ansatte som sitter hjemme mens sykehus og skoler står uten personale, forteller hun. Laila Bayoumi tror ingen av Paris-overføringene fra giverne vil komme til Gaza. Heller ikke frivillig ungdomsarbeider Sohad Muf er særlig optimist. Hun beskriver situasjonen i Gaza som en katastrofe. – Vi har ingenting. Ikke arbeidsplasser, ikke lønn, ikke elektrisitet til tider, ingen åpne grenser, ikke helsetilbud, ingen sjokolade eller god mat. Jeg håper 2008 vil forandre livet vårt, sier hun til Fagbladet. USIKKER: Laila Bayoumi er lokal fagorganisert og jobber som tolk i Gaza by. sosiale tjenester og medisinsk hjelp at de ikke er glemt av det internasjonale samfunnet. Vi må også sørge for at de offentlig ansatte får utbetalt lønningene sine, sa Jonas Gahr Støre til sine internasjonale kolleger i Paris. Palestinsk forsoning? I løpet av konferansen bladde giverlandene til sammen opp over 40 milliarder kroner fordelt over tre år. Hvor mye som faktisk betales ut, gjenstår å se. For 2008 er summen 3,4 milliarder dollar, hvorav rundt 1,1 milliarder skal gis som direkte budsjettstøtte. Men foreløpig er ingen penger utbetalt, og utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er grunn til å behandle summen med nøkternhet. – For Norge har det vært viktig å gi palestinerne mulighet til igjen å styre egne budsjetter. Det trengs langsiktig utvikling og kapasitetsbygging. Samtidig må humanitær bistand opprettholdes, mener Støre. Norge foreslo at Gahr Støre tror derimot ikke det kan oppnås en varig politisk løsning dersom man ikke samtidig får til en palestinsk forsoning. – Palestinerne må selv ta tak i dette. Et samlet Palestina kan bare ha én sentral myndighet under presidentens ledelse, sier han og innrømmer at hele fredsprosessen er krevende. – Det er en intern maktkamp, tendenser til oppløsning og dyp fortvilelse blant vanlige palestinere, sier han. Laila Bayoumi er lokal fagorganisert og jobber som tolk i Gaza by. Hun bekrefter håpløsheten i Gaza. – De som har penger kan fortsatt kjøpe seg hjelp, men de fattige blir > TO OMRÅDER Selvstyreadministrasjonen ble opprettet på Gazastripen og deler av Vestbredden i 1994. Bakgrunnen var Oslo-avtalene mellom Israel og palestinerne. Avtalene fastslo at de to områdene skal behandles som en samlet enhet. Vestbredden er litt større enn Oslo og Akershus, og har vel 2,2 millioner innbyggere. Gazastripen er på størrelse med Mjøsa, og har henimot 1,5 millioner innbyggere. Libanon Beirut Vestbredden Syria Gaza Jerusalem Jordan Israel 48 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON