DEBATT og slutt å lage alt så morsomt. For det er ikke så morsomt å bli gammel. Det ville være mer omsorg å ta del i den gamles tanker og vyer enn bare å fylle på med nye ideer. Det er så mange aktører som skal realisere seg selv. Få et klapp på skulderen for den fantastiske jobben og alle de gode ideene de har. Men ingen som kommer med alt dette har verken vært gammel eller levd lenge nok til å forstå. Det er ikke bare å ta turen til Danmark for å få nye ideer. Var det noen av de eldre fra sykehjemmet som var med på turen? Jeg sier snart takk for meg til eldreomsorgen. Det blir tungt å forlate det som har gitt meg noe. Livet sammen med de gamle. Nå sitter jeg selv på første rad på generasjonsbildet. Jeg kan ikke se så voldsomme forandringer i eldreomsorgen på de årene jeg har jobbet der. De samme behovene er der hos den som er gammel og syk. Det er bare svingdøren som går fortere og fortere. Vi møtes på den andre siden alle sammen. Lise M. Laro > RUSOMSORG Trenger mer enn ord Jeg leste artikkelen om Morten Basenau i forrige nummer av Fagbladet, og føler at jeg bare må skrive noen ord om rusomsorg. Jeg jobber selv i rus- og psykiatrihelsetjenesten (kommunalt), og møter mange rusmisbrukere og de utfordringer det fører med seg. Jeg trives godt i jobben og får mye tilbake også. Regjeringen sa i Soria Moriaerklæringen at rusomsorg skal styrkes; det skal være flere bevilgninger slik at man kan få mer ressurser til å hjelpe/fange opp de som har et rusproblem. Faksimile fra Fagbladet nr 1/2008 Men hva er det jeg opplever? Jo, at det ikke blir flere ressurser til å hjelpe det økende problemet, det blir stadig flere og yngre ungdommer som kommer i kontakt med rusen. Noen ganger føler man seg hjelpesløs når det ikke blir opprettet nye/flere stillinger. Overtid er et fremmedord (det blir for dyrt, er noe man stadig hører). Rusmisbrukerne har også rettigheter på lik linje med de som lider av en somatisk sykdom. Artikkelen om Morten i Fagbladet, en mann som har hatt et rusproblem i 20 år, fikk meg til å reagere. Det tar tid å komme seg gjennom en slik prosess, men Helse Sør-Øst vil korte ned behandlingstiden på Tyrili til ni måneder. Latterlig – etter 20 år med daglig rusmisbruk kan man ikke sette en «dato» for når behandlingstiden er over. Syns det er respektløst overfor de misbrukerne som virkelig vil komme seg ut av misbruket. De trenger hjelp og støtte, ikke nedskjæringer i behandlingstid. Nå må kommunepolitikerne og fylkespolitikerne handle, ikke komme med fine ord uten at det skjer noe. Jeg ønsker Morten Basenau lykke til! Bente Anita Strøm, NordTrøndelag > HELTID/DELTID Ønsket deltid – en marginal gruppe? Jeg jobber innen helse- og sosialomsorgen i Bærum kommune, i 25 prosent stilling. Etter skriveriene i Fagbladet å dømme burde jeg være misfornøyd og bare lengte etter full stilling. Men slik er det ikke, og jeg tror ikke jeg er alene om denne oppfatningen. Nå er jeg ufaglært miljøarbeider i en kommunal bolig, og ja, jeg tar ekstravakter for å spe på økonomien. Men for meg er denne stillingen kun en basis i økonomien. Jeg vet at det kommer penger inn fast hver måned. Ut over det er jeg en kro- nisk frilanser, driver eget firma og jobber dessuten som musiker og privat gitarlærer, noe som gir inntekt, om enn noe ustabil. Jeg er svært fornøyd med å jobbe deltid, fordi jeg har flere jern i ilden, og vil benytte tid til andre ting enn fast lønnsarbeid. Et annet moment er luksusen av å kunne si nei til en ekstra vakt. Det gir meg en god følelse av frihet, og får meg til å kjenne at jeg er min egen herre og bestemmer over min egen tid. For meg er det viktigere enn å knokle 37,5 timer pr uke, året rundt. I januar var jeg noen dager i Frankrike. Utenom turnus. Jeg trengte ikke ta ut ferie, jeg bare sa fra at det var ingen vits å ringe meg de dagene. Dette er for meg en viktig frihet. Jeg ser ikke på full, fast stilling som en hellig ku, samtidig som jeg forstår de som gjerne ville hatt høyere stilling og blir avspist med prosenter i årevis. Jeg tror de kan snakke med sine kolleger; kanskje de eldre med voksne barn og nedbetalt gjeld kunne tenke seg å jobbe litt mindre. Da må det være mulig å bytte stillinger? Det gjelder å være kreativ og ikke stivne i et spor hvor full, fast stilling er det eneste som teller. Og jeg er sikker på at jeg ikke er alene om denne oppfatningen. «Fast jobb er for folk som ikke har noe å gjøre.» Jens Magnus Indian restaurant    Karl Johans gate 18C    www.jaipur.no • Nyåpnet, fantastisk beliggenhet, sober og moderne • Komfortable priser og høy kvalitetsmat. Forrett: fra kr 49,– Hovedrett: fra kr 99,– Bordbestilling: Tlf: 22 42 53 11 Mob: 450 35 043 Fax: 22 42 53 12    995 88 496    E-mail: post@jaipur.no Fortell hvor du har sett annonsen, så får du en overraskelse! Fagbladet 2/2008 > 51 fbaargang2008 fbseksjonKON