KRONIKK nisme. Dette gjelder i stort der man omfavner ideen om privat eiendomsrett – og ikke fellesskap – som forvaltningsprinsipp, og kjøp og salg av kvoter hva nå enten det gjelder fisk eller forurensning. Det gjelder også i smått, der man stort sett ser ting fra bedriftsøkonomisk perspektiv. Et perspektiv som benyttes både på aksjeselskaper (som StatoilHydro) og på virksomheter som skal presses til å ligne mest mulig på bedrifter (som sykehusene). Et annet prinsipp er skepsis til offentlig sektor og offentlig ansatte. Vi må hele tiden moderniseres og omstilles, hvis ikke kommer markedet – som egentlig er mer effektivt – og tar oss. Dessuten forventer stadig rikere borgere stadig bedre service, helst uten at det skal koste mer: – Så tar vi en runde til med omstillinger dere. Privat sektor er rik, og offentlig sektor må omstille og spare. Dette er helt ok for de lyseblå. Og når folk flest er så rike, må også Aptopper få lov til å unne seg litt luksus. Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby MEN HVA SKULLE venstresiden gjort hvis den slapp til? Her er noen forslag: 1) Ta på alvor alt snakket om at den nordiske modellen er effektiv – fordi vi samarbeider så godt her, fordi vi har tillit til hverandre, fordi de sosiale avstandene er små – på alvor. Gå gjennom pensjonsreformen, Nav-reformen, skattepolitikken og alle de nye mistillitsbaserte måle-, veie-, kontroll- og overvåkingssystemene som offentlig ansatte utsettes for, med det mål for øyet å minske forskjeller og å øke tilliten mellom mennesker. 2) Ikke overlat for mye av klimapolitikken til finansmarkedene. All erfaring forteller oss at slike markeder er full av spekulasjon, innsidehandel, manipulasjon og ikke minst ustabilitet (kvoteprisene kommer til å fare opp og ned). Mobiliser til en nasjonal dugnad i fellesskapsprosjekter og kollektive goder. Lag en plan med 500 tiltak på 500 dager eller noe annet medievennlig. Gjør noe stort: Legg nye jernbanespor for i hvert fall det dobbelte av hva StatoilHydrofusjonen koster (det skulle bli mange milliarder over noen år). Gjør noe smått: Puss opp et busskur. 3) Følg opp Viktor Normans utspill i skattepolitikken, ikke gjør som Roar Flåthen og forsøk å slå det i hjel. Det private forbruket har vokst raskere enn det offentlige i flere år. Det er ingen naturlov at det må være sånn. Hele det makroøkonomiske styringsregimet må tenkes gjennom. 4) Klimaforliket viste for n’te gang at oljeindustrien får det som de vil i møte med våre politikere. Ta en debatt om hvorvidt Norge skal være et oljeselskap med et politisk system som haleheng, eller et demokrati som også disponerer over oljeressurser. HØYRE-AP STYRER oss mot et sikkert valgnederlag. Men kanskje det ikke er så farlig for dem? På fire år har de fått statssekretær, minister og rådgiver og sånt på cv-en. Det er vel i grunnen på tide å komme seg videre og cashe inn? Fagbladet 2/2008 > 53 fbaargang2008 fbseksjonKON