Tull og tøys – Sykling har tatt store deler av mitt liv. Jeg har syklet styrkeprøven 26 ganger. Stein Mæhlum er norsk mester, han har syklet på landslaget og deltatt i gateløp i inn- og utland. Det har blitt en del gateløpsseiere etter hvert, men nå har han gitt seg med aktiv sykling. Det går mest i spinning for å holde formen ved like. – Jeg vil holde pulsen så høyt som mulig. 110–120 tråkk i minuttet på spinningsykkelen. Nå ser han veldig fram til at norsk sykkelmesterskap for veteraner ser ut til å gå av stabelen på Nesodden den 28. juni. – Det skal bli artig. Mæhlum vokste opp som enebarn på 15–20 ulike steder i Norge. Faren var prest, og Mæhlum skulle gå i hans fotspor, men avsluttet studiene etter 1. avdeling på teologisk fakultet. Da dro han til Tenerife i to uker, og tvilen fikk sin rettmessige plass. – Det var min mest aktive periode som syklist. Dro vel i spann det der. I tillegg til syklingen blir det mye avislesing og livssynprogram på tv. Dessuten liker han ukommersielle filmer med en kvalitet som overgår amerikanske filmer. Som enebarn har han alltid savnet søsken. – Jeg kommer godt overens med barn, og det er kanskje derfor jeg har valgt å jobbe i barnehage. Mæhlum har jobbet som barnehageassistent på Nesodden siden 1994, og før det sju år ved en personalbarnehage på Aker sykehus. – Det blir 20 år i barnehage. Nå er jeg yngst på min avdeling. Lillegutt kaller de meg, jeg med mine 54 år. Mæhlum synes arbeidshverdagen har endret seg de 20 årene han har holdt på. Alt skal gå så fort. Tidspress, produktivitet og hastighet preger hverdagen til mange av foreldrene. – Foreldrene vil ha kvalitetstid og unngå konflikter. Det blir mye bruk av lokkemidler og endeløse kamper. Mæhlum mener at barnehagepersonalet har en lettere grensesettingsjobb enn foreldrene. – Vi har en profesjonell avstand til barna og er bedre i stand til å være konsekvente over tid. Vi kan tåle gråt når vi skjønner at barnet bare prøver å få viljen sin. Som far gikk jeg ofte i baret selv. Både i barnehagen og på fritiden sier Mæhlum at han er en notorisk tulle- og tøysekar. – Her i barnehagen lever jeg ut galskapen. Jeg liker å leke og være morsom. Humor, glede, tull og tøys. Slik skal det være. Samtidig skal dette balanseres opp mot voksenrollen. For Mæhlum er det viktig ikke å miste sin autoritet og myndighet overfor barna. – Viser jeg ekte glede og enga- sjement, går det rett hjem hos barna. Stoler de på meg, er det lett å korrigere dem. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT Stein Mæhlum Yrke: Barnehageassistent Jobbsted: Bamsebo avdeling i Oksval barnehage på Nesodden Hobby: Notorisk sportsmann, sykling og gode filmer JOBBLIV Fagbladet 2/2008 > 63 fbaargang2008 fbseksjonKON