ENDRET SKATTELOV • Stortinget vedtok å innføre tidsbegrenset uførestønad fra 1. januar 2004. Samtidig ble Skatteloven endret fordi stønaden er gjort pensjonsgivende og skal skattlegges som arbeidsinntekt. • For å kunne beholde nivået på stønaden på dagens nivå ble stønaden, via Folketrygden, økt til omkring 66 prosent av inntekten før uførhet. Denne økningen merker ikke uføre med offentlig tjenestepensjon noe til fordi de allerede har 66 prosent i KLP, Statens pensjonskasse o.l. • Trygdeavgiften økte fra 3 til 7,8 prosent. • Konsekvensen er at offentlig ansatte ikke får økt stønaden, samtidig som de skattes hardere. • De siste fire åra har langt over halvparten av alle som søker uføretrygd fått det bare for en tidsbegrenset periode – på opptil fire år. Etter denne perioden kan det gjøres vedtak om å utvide perioden med enda ett til fire år. SELSKAPSFUGL: Leif Per sier ikke så mye, men er drabelig god til å etterlikne mobilringetoner. Derfor må Ragnhild Kittilsen skifte ringetone ofte. hjem. For reduksjonen i inntekten kom brått og var stor. Det gikk måneder før det overhodet kom noen penger. – Det var en forferdelig tid. Jeg kunne jo ikke snakke ordentlig og ble fort utslitt. Så det var samboeren som måtte ta telefonene til trygdekontoret. Men de ba flere ganger om at jeg skulle ringe selv. Det virket ikke som om de forso at jeg ikke kunne snakke på grunn av slaget, sukker Ragnhild. Urettferdig skatt Til slutt kom pengene. Og som de fleste aksepterte Ragnhild det beløpet som kom. Å beregne sine egne rettigheter er nesten umulig, så komplisert er regelverket. Staten delte i 2004 uføreordningen i to: Alle nye uføre ble enten varig eller tidsbegrenset uføre. Samtidig gjorde staten to grep: Uførestønaden for de tidsbegrensede uføre ble økt, samtidig ble skatten økt. Med ett viktig unntak: De uføre med ytelse fra offentlige ordninger som KLP eller Statens pensjonskasse fikk ikke høyere ytelse. De fikk bare skatteøkningen. Forklaringen er enkel. De offentlig ansatte hadde allerede en høyere ytelse – på 66 prosent av den tidligere lønna. De beholdt den samme ytelsen, men fikk skatteøkningen. «Jeg tar en dag av gangen. Livet blir ikke bedre av å sutre. I dag greide jeg å stryke gardinene til begge kjøkkenvinduene.» Fokuserer på framskritt Ragnhild lar seg ikke hisse opp av den nye informasjonen. Men det føles urettferdig. – Jeg tar en dag av gangen. Livet blir ikke bedre av å sutre. I dag greide jeg å stryke gardinene til begge kjøkkenvinduene. Det har jeg ikke maktet før. Så det går framover, sier hun og smiler til meg, parakitten Leif Per som sitter stille i buret. Han ble innkjøpt som selskap for Ragnhild mens samboeren er på jobb, etter at livet ble så annerledes enn tenkt. Fagbladet 2/2008 > 19 fbaargang2008 fbseksjonSAM